Zadaj pytanie Burmistrzowi

 

2015-03-27 15:58

Pytanie: Modernizacja skrzyżowania

Witam serdecznie, chciałbym zapytać czy jest szansa w tym roku na remont skrzyżowania Sielanki-Janasa? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Remont skrzyżowania ulic Janasa - Starowapiennej - Sielanki leży w gestii powiatu - konkretnie Zarządu Dróg Powiatowych. Jak się dowiedzieliśmy w tej instytucji remont powyższego skrzyżowania nie jest przewidziany w budżecie na ten rok.


2015-03-09 20:47

Pytanie: Czystość

Witam bardzo dziękuję za odpowiedź na moje poprzednie pytanie i chciałam zadać następne w którym miejscu są rozstawione kosze na odchody i gdzie jest Straż Miejska dlaczego nie robią tego do czego są powołani z moich obserwacji nie robią nic .Dziekuję.

Szanowna Pani, przedstawiam wykaz ustawienia koszy przeznaczonych na zwierzęce nieczystości: Centrum: ul. Krakowska, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza (przychodnia dla zwierząt), Park Strzelecki, ul. Strzelecka, ul. Odrodzenia / Strzelecka, Rynek, Pl. Gwarków, ul. Jana III Sobieskiego (plac zabaw), Plac Żwirki i Wigury, ul. K. Miarki / Legionów, ul. Graniczna/Monte Casino, ul.9-go Maja, ul. Bończyka, ul. Korczaka, ul .Wyszyńskiego (Park Miejski), ul. Wyszyńskiego (Park Miejski), ul. Mickiewicza / Kościuszki, ul. Sienkiewicza / Styczyńskiego (skwer), ul. Opatowicka (pas zieleni za sklepem „Żabka”), ul. Nakielska nr 23 (pas zieleni), ul. Zamkowa / Legionów (pas zieleni), ul. Gruzełki (pas zieleni), ul. Zamkowa (pas zieleni - sklep „Rzemieślnik”), ul. Gliwicka nr 30 (pas zieleni), ul. Kard. Wyszyńskiego (wejście do parku), ul. Cebuli / Wyspiańskiego. Osiedle Przyjaźń: ul. Morcinka, ul. Kard. Wyszyńskiego (obok przedszkola), ul. Litewska / Szwedzka, ul. Bałkańska, ul. Francuska, ul. Francuska nr 15 -17 (teren MTBS), ul. Francuska / Janasa (teren MTBS), ul. Poczdamska, ul. Opatowicka, ul. Łotewska. Osada Jana: ul. Słoneczników (naprzeciwko pawilonu handlowego), ul. Kolorowa, ul. Słoneczników przy szkole podstawowej, ul. Narcyzów, ul. Miodowa. Lasowice: ul. Fabryczna, ul. Andersa Nr 33 (plac zabaw) Bobrowniki: K. Odnowiciela (plac zabaw). Straż Miejska nakłada mandaty na właścicieli psów, którzy nie sprzątają po swoich pupilach, jednak tak naprawdę poza karaniem najbardziej potrzebna jest zmiana mentalności mieszkańców naszego miasta w powyższym zakresie. Swoje sugestie do pracy Straży Miejskiej najlepiej zgłosić osobiście, komendant Andrzej Hudy jest do Państwa dyspozycji - ul. Sienkiewicza 2a lub pod numerem telefonu 32-39-33-687.


2015-02-19 20:00

Pytanie: Czystoć w mieście

Szanowny panie Burmistrzu chciałam się zapytać czy w naszym pięknym mieście jest ktoś kto odpowiada za czystość,chodniki tak są śliskie że przejść nie można a na dodatek jeszcze można się zabić na psich odchodach, kto za to odpowiada.Dziękuje za odpowiedź.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1399 z późn.zm.) utrzymanie czystości i porządku poprzez tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania w gminach należy do zadań gminy. Za czystość na danej nieruchomości odpowiada właściciel nieruchomości. W przypadku chodników może to być zarządca drogi lub właściciel nieruchomości do której przylega chodnik. Natomiast zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2013 r. poz. 1832) właściciele zwierząt domowych (m.in. psów, kotów) są obowiązani do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. W celu ułatwienia wykonania tego obowiązku, gmina Tarnowskie Góry dla swoich mieszkańców rozstawiła 45 koszy przeznaczonych na zwierzęce nieczystości. Egzekwowaniem powyższych obowiązków zajmuje się między innymi Straż Miejska.


2015-02-09 12:56

Pytanie: budżet partycypacyjny

Szanowny Panie Burmistrzu. Czy w 2015 roku będzie kontynuowany budżet partycypacyjny? Jeśli tak to czy jest szansa na zwiększenie budżetu i kiedy będzie można składać wnioski?

Kwota przeznaczana przez gminę na budżet partycypacyjny, wynosząca 500 tys. zł, jest bardzo wysoka. Z tego też względu zostanie ona utrzymana w roku bieżącym. Zmianie ulegnie za to formuła głosowania. Wyciągnęliśmy wnioski z głosowania w roku minionym i w tym roku będzie można oddać głos tylko na jeden projekt. Wstępnie rozważamy również koncepcję głosowania ograniczoną wyłącznie do formy elektronicznej.


2015-01-17 13:39

Pytanie: plac zabaw

Witam! Miasto tak chwali się nowymi placami zabaw - a co placem zabaw dla dzieci w Opatowicach? Kiedyś, choć ubogi - istniał - dzisiaj straszą jego resztki

Obecnie najpilniejszym zadaniem do realizacji jest wykonanie w całym mieście kanalizacji sanitarnej, a później deszczowej. Kończymy projekt budowy boisk przyszkolnych i realizujemy projekt budowy placów zabaw. Do tej pory wykonaliśmy cztery place zabaw: na Osiedlu Przyjaźń, w Reptach, Lasowicach i Bobrownikach Śląskich. Piąty powstanie wiosną w Rybnej. Jeśli chodzi o plac zabaw w dzielnicy Opatowice to aktualnie trwają analizy, najprawdopodobniej powstanie on przy ulicy Wiejskiej – w miejscu wskazywanym na tego typu inwestycję przez Radę Dzielnicy.


2015-01-08 13:59

Pytanie: Archiwum budowlane

Panie Burmistrzu, muszę sprawdzić dokumenty budowlane domu. W jakich dniach i godzinach jest czynne archiwum budowlane w Magistracie, żebym mógł obejrzeć dokumenty. Z wyrazami szacunku Jan Sadowski

Szanowny Panie, celem sprawdzenia dokumentów budowlanych w archiwum konieczne jest najpierw udanie się do Wydziału Architektury naszego urzędu, który mieści się przy ul. Sienkiewicza 2 (I piętro – pokój 50).


2015-01-06 20:13

Pytanie: Praca

Mam pytanie czy nie znalazła by się jakaś praca w nowym obiekcie sportowym w naszym mieście sprzątaczka lub pani do sprzedawania wejściówek czy coś w tym stylu

Budową i obsługą Hali Sportowej zajmuje się Agencja Inicjatyw Gospodarczych, która prowadzi również Park Wodny. Wszelkie namiary znaleźć można pod adresem http://www.parkwodny.com.pl/kontakt/


2015-01-02 13:00

Pytanie: Jeszcze MTBS

Szanowny Panie, dziękuję za rzeczową odpowiedź, w związku z którą mam jeszcze jedno-ostatnie w tej sprawie-pytanie. Dlaczego - na jakiej podstawie prawnej - w maju 2012 roku zamieścił Pan w BIP na stronie UM w Tarnowskich Górach oświadczenia majątkowe odchodzącego zarządu MTBS w składzie: Krysiak i Machura, skoro - według Pana interpretacji przepisów - uznał Pan, że nie trzeba zamieszczać w BIP oświadczeń majątkowych nowego zarządu MTBS w składzie:Paśmionka, Zimnoch i Piecha? Z poważaniem Ryszard Bednarczyk

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013. poz. 594) na podstawie art. 24 h ust 5 "oświadczenia majątkowe są składane do dnia 30.04., według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę". Pan Czesław Krysiak oraz Pan Piotr Machura złożyli ostatnie oświadczenia majątkowe w maju 2012 r. w związku z upływem kadencji. Upływ kadencji został potraktowany przez w/w osoby jak odwołanie ze stanowiska bowiem został powołany nowy Zarząd. Taka była wola składających po raz ostatni oświadczenia majątkowe. Równocześnie informuję, że w związku z upływem kadencji oświadczenia majątkowe w/w osób zostały przesłane do Urzędu Skarbowego z informacją, że są to ostatnie oświadczenie majątkowe. Poinformowano również Urząd Skarbowy, że nowy skład Zarządu Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nie był zobowiązany do złożenia oświadczeń majątkowych.


2014-12-29 11:41

Pytanie: Oświadczenia majątkowe

Szanowny Panie, dlaczego od maja 2012 roku, czyli od zmiany zarządu MTBS w Tarnowskich Górach, na stronie internetowej BIP tarnogórskiego UM nie ma oświadczeń majątkowych Franciszka Paśmionki, Katarzyny Zimnoch i Katarzyny Piechy. MTBS jest gminną osobą prawną i własnością 7 jednostek samorządu terytorialnego, więc według przepisów prawnych członkowie zarządu MTBS mają obowiązek oświadczenia majątkowe zamieszczać w przepisowych terminach. Na zebraniu jednej ze wspólnot zarządzanej przez tarnogórski MTBS wiceprezes Katarzyna Zimnoch oświadczyła, że burmistrz Tarnowskich Gór zezwolił jej na niezamieszczanie oświadczenia majątkowego. Jaka jest prawda? Z poważaniem Ryszard Bednarczyk

Powołany w dniu 25.05.2012r. skład Zarządu Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach zgodnie z opinią prawną nie był zobowiązany do złożenia oświadczeń majątkowych z uwagi na mniejszościowy udział kapitałowy gminy (poniżej 50 % kapitału lub 50 % liczby akcji) i tym samym przepis art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym nie znalazł zastosowania. O powyższym fakcie w dniu 10.08.2012r. został powiadomiony odrębnym pismem Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Oświadczenia majątkowe Zarządu Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przedłożone w ustawowym terminie Burmistrzowi Miasta zostały zwrócone wszystkim członkom Zarządu. Na podstawie opinii prawnej opowiedzenie się za jednym z poglądów, a mianowicie, że Spółka, w której udziały posiadają wyłącznie gminy przy czym żadna z nich nie ma udziału przenoszącego 50 % wartości kapitału zakładowego nie mieści się w pojęciu gminnej osoby prawnej, o której mowa w art. 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594). Wskazać bowiem należy, że w przepisie tym wskazano na gminną (w liczbie pojedynczej) osobę prawną, nie zaś w liczbie mnogiej co sugerować powinno, że idzie o te osoby prawne, w której dana gmina ma udział dominujący. Wskazać należy, że stosowne oświadczenie majątkowe członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną składają, wójtowi(burmistrzowi, prezydentowi miasta) zgodnie z art. 24 h ust 3 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym. W przypadku zatem, w którym w danej Spółce udziały posiada kilka gmin, a żadna z nich nie posiada powyżej 50 % udziałów, powstaje wątpliwość, któremu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia takowe winny być złożone?. Z powyższych względów stwierdzono, że w sytuacji Spółki, w której udziały posiadają różne gminy, a żadna z nich nie posiada ponad 50 % udziałów, członkowie organu zarządzającego taką Spółką nie mają obowiązku składania oświadczenia majątkowego, o którym mowa w art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.


2014-12-17 22:25

Pytanie: ul. Czajek

Panie Burmistrzu czy wybierze się Pan z gospodarską wizytą na ulicę Czajek, która w obecnej chwili nie jest objęta programem budowy kanalizacji, a niestety ulicą jest tylko z nazwy. Mam nadzieję, że wizyta taka pomogłaby w realizacji obietnic złożonych na posiedzeniu Rady Dzielnicy Repty Śląskie wiosną tego roku dotyczących przejezdności tej ulicy. Pozdrawiam Jacek Węgrzyniak

W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące stanu technicznego ul. Czajek w Tarnowskich Górach uprzejmie informuję, że w chwili obecnej trwają prace kanalizacyjne na ulicach sąsiednich ul. Skowronków, Myśliwskiej oraz ul. Staszica. Utrudnienia związane z dojazdem do posesji oraz złym technicznym spowodowane przez samochody oraz sprzęt pracujący na budowie. Jednocześnie informuję, że w roku 2015 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę wewnętrznych dróg gminnych ul. Czajek i ul. Sikorek oraz odbudowa naruszonych podczas prac nawierzchni jezdni.WAŻNE INFORMACJE

W związku ze wzmożonym ruchem pieszym oraz samochodowym w rejonie targowiska od 14 czerwca w obrębie ulic Lewka, Królika oraz Szymały, wprowadzona została nowa organizacja ruchu drogowego. 

 

Nowe oznakowanie uniemożliwia przejazd samochodów ulicą Królika na odcinku od ul. Szymały w kierunku ul. Rymera. Ustawione znaki przekierowują kierowców do wyjazdu ulicą Szymały, gdzie odwrócony został kierunek ruchu, ulicą Lewka w kierunku do ul. Opolskiej.

 

Nowa organizacja ruchu została wprowadzona ze względu na potrącenia pieszych oraz utrudnienia w ruchu w tym rejonie, mające miejsce w dni targowe. Przed wprowadzeniem projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji w Tarnowskich Górach oraz zatwierdzony przez Starostę Tarnogórskiego – organ zarządzający ruchem na publicznych drogach gminnych Gminy Tarnowskie Góry.

 

Oznakowanie obowiązuje we wtorki i piątki w godzinach od 6.00 do 14.00, o czym informują zamontowane tablice informacyjne. Ruch jednokierunkowy na fragmencie ul. Szymały (od ul. Królika do ul. Lewka) został odwrócony na stałe. 

 

Prosimy kierowców o dostosowanie się do nowego oznakowania i zachowanie szczególnej ostrożności. 


I Tarnogórski festiwal Fotografii przez cały miniony weekend (14-15.10.) odbywał się w Pałacu w Rybnej. W wydarzeniu zorganizowanym przez Tarnogórską Grupę Fotograficzną przy wsparciu Urzędu Miejskiego uczestniczyło kilkaset osób. Były wykłady, warsztaty i konkursy fotograficzne takie jak ten skierowany do dzieci - „Moje Tarnowskie Góry”.
W sobotę (14.10) wręczono nagrody autorom najlepszych fotografii dziecięcego konkursu. Pierwsze miejsce zdobyło zdjęcie gwarka z kościołem ewangelickim w tle autorstwa Agaty Bucholc, [...]
» czytaj więcej
Zapraszamy na 5 koncert w cyklu XIV Tarnogórskich Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej. Wykonawcami będą: Ewelina Bachul na organach oraz Kwartet waltorniowy - FUNNY HORNS.
Ewelina Bachul - organy Kwartet waltorniowy - FUNNY HORNS w składzie: Mirosław Kuchlewski Piotr Wczasek Marek Kuc Grzegorz Zioła 1. Johann Sebastian Bach (1685-1750)     - [...]
» czytaj więcej
Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAŚ zaprasza w najbliższą niedzielę 8 października od godz. 11.00 do 14.00 na ostatnie spotkanie pod nazwą Tarnogórskie Klimaty. Warsztaty na tarnogórskim Rynku wypełnią tym razem lekcje rysunku. - Będziemy wspólnie rysować tarnogórską starówkę. Pogoda jest na razie niestabilna dlatego w razie zimna będziemy na Was czekać w Restauracji Kałamarz. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w warsztatach - mówi Beata Hetmańczyk ze stowarzyszenia STAŚ. Warsztaty zostały dofinansowane z budżetu Gminy Tarnowskie Góry
» czytaj więcej
„Dyplomy 2017” to otwarta wczoraj (6.10.) w Galerii Przytyk wystawa absolwentów Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach. Łączy wiele dyscyplin twórczości artystycznej m.in. malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, dekorowanie wnętrz czy fotografię. - Czym innym jest oglądanie relacji z wydarzeń artystycznych w internecie, a czym innym celebrowanie sztuki na żywo. Możliwość dotknięcia dzieł sztuki, poznania na przykład ich faktury to szczególna sfera doznań. Z tego powodu serdecznie zapraszam na wystawę - mówi Anna Osadnik z Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach. Wystawę można oglądać do 25 października.
» czytaj więcej
Porcelanę z Tułowic, Katowic, Wałbrzycha i innych śląskich fabryk porcelany można oglądać od 4 października do końca listopada w miejskim Muzeum w ramach wystawy pt. "Lekcja stylu. Porcelana śląska Art déco ze zbiorów Ireny i Romana Gatysów".
Styl Art Déco w latach 20. I 30. XX wieku był wszechobecny. W Ameryce powstały w tym stylu drapacze chmur, w Europie stosowany był w sztuce, fotografii, filmie, rzemiośle [...]
» czytaj więcej
W sobotę 28 października 2017 roku, gdy słońce zacznie chylić się ku zachodowi, w zamkowych komnatach zaczną dziać się dziwne i tajemnicze rzeczy…
Jak co roku o tej porze zamek zmieni swe oblicze, przestając być przestrzenią muzealną, w zamian pozwalając przeżyć niezwykłą przygodę. Ze swego snu zbudzą się potwory, wiedźmy, a [...]
» czytaj więcej
Koncert zatytułowany Marcin Luter i Pani Muzyka wystąpi Ensemble MUSAICUM Karolina Brachman - sopran Joanna Klisowska - sopran Anna Firlus - organy, klawesyn Krzysztof Firlus - viola da gamba
Koncerty odbywają się w każdą sobotę od 16 września do 28 października 2017 roku o godz. 18.00. Wstęp wolny
» czytaj więcej
Zapraszamy na drugi koncert XIV Tarnogórskich Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej.
Zaprezentują się w nim:<br/> Mariusz Kozieł - organy<br/> Antonina Cierpioł - skrzypce<br/> Sławomir Drózd - flet traverso<br/> [...]
» czytaj więcej
Rozpoczynamy XIV Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej. Zapraszamy do wzięcia udziału w sobotnich koncertach w kościele Zbawiciela na tarnogórskim rynku, a przekonacie się Państwo jak wielu miłych wrażeń muzycznych można tam doznać. Bieżący rok jest szczególny dla tarnogórskiej parafii ewangelicko-augsburskiej – przeżywa ona swój jubileusz 275-lecia w roku obchodów 500-lecia Reformacji. Koncerty odbywają się w każdą sobotę od 16 września do 28 października 2017 roku o godz. 18.00. Wstęp wolny
sobota, 16.09.2017 r., godz. 18.00 Karol Hilla jest absolwentem gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Romana Peruckiego. W 2008 ukończył z wyróżnieniem [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Nasze miasto razem z mieszkańcami, którzy kibicowali startowi II etapu Tour de Pologne znalazło się w finale konkursu (razem z Jaworznem, Kopalnią Soli w Wieliczce, i OLIMPEM Nagawczyna) na najpiękniej udekorowane miasto startowe 74. edycji wyścigu. O wynikach dowiemy się na początkach listopada. Trzymajcie kciuki!:)
Bez najlepszych kolarzy świata nie ma wielkich wyścigów. I rzeczywiście, 74. Tour de Pologne był wyjątkowy, bo na trasie walczyły prawdziwe gwiazdy światowego peletonu, ale [...]
» czytaj więcej
W Parku Wodnym odbył się 7 października VI Międzynarodowy Miting Pływacki. Wzięło w nim udział aż 29 klubów, 292 zawodników oraz ponad 1250 tzw. osobostartów. Było to największe doroczne sportowe święto Parku Wodnego w Tarnowskich Górach! W tym roku jego gościem specjalnym była Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk. To jedna z najlepszych polskich pływaczek, medalistka mistrzostw świata i Europy na krótkim basenie, olimpijka z Rio de Janeiro, wielokrotna medalistka i rekordzistka Polski.
Zobaczcie fotograficzną i filmową relację z wydarzenia.  Zdjęcia: Park Wodny w Tarnowskich Górach   Blok I  Blok II 
» czytaj więcej
W sobotę 9 września w Parku Miejskim, jak zwykle przt okazji Gwarków, zorganizowano XIV Tarnogórski Bieg Sedlaczka. W zawodach wystartowało 271 uczniów, samorządowców biorących udział w biegu VIP oraz uczestników marszu nordic walking. Rozgrzewkę z uczestnikami zawodów przeprowadziła Kamila Lićwinko – brązowa medalistka mistrzostw świata w skoku wzwyż, ambasadorka Sportowej Akademii Veolli, w której udział biorą sportowcy - stypendyści z Tarnowskich Gór i okolic.
Wyniki: kategoria 400 m /bieg integracyjny/ (21 osób)   dziewczęta indywidualnie 1.Wiktoria Kupka 2. Agnieszka Manowska 3.Oliwia Chojka   chłopcy [...]
» czytaj więcej
Zajęcia wspinaczkowe, squasha, pływanie… Wrzesień to czas nowości w tarnogórskiej Hali Sportowej i Parku Wodnym, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie!
Pierwsza pozycja, która zdecydowanie zainteresuje młodych amatorów wspinaczki to Wspinaczkowe Przedszkole! To przede wszystkim znakomita zabawa połączona z elementami [...]
» czytaj więcej
Przy okazji Gwarków Urząd Miejski w tarnowskich Górach zaprasza uczniów i nauczycieli tarnogórskich placówek oświatowych oraz okolic wraz z ,,samorządowcami” do udziału w XIV edycji „Tarnogórskiego Biegu Sedlaczka”. Zawody odbędą się w Parku Miejskim w sobotę 9 września w godz. 9.30 – 13.00. Gościem specjalnym imprezy będzie Kamila Lićwinko – brązowa medalistka mistrzostw świata w skoku wzwyż, która poprowadzi rozgrzewkę z zawodnikami biorącymi udział w zawodach. Rozgrzewka z Kamilą Lićwinko będzie jednym z elementów programu Sportowej Akademii Veolii, który wspiera młodych, utalentowanych sportowców rozpoczynających profesjonalną karierę.
W programie zawodów oprócz konkrencji, w których udział wezmą uczniowie - sportowcy (8 kategorii), znalazł się również bieg na dystansie ok. 1.000 m - [...]
» czytaj więcej
Do 20 sierpnia trwają zapisy na kolejny już VIII Tarnogórski Integracyjny Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych. W tym roku wydarzenie planowane jest 28 sierpnia a celem uczestników wycieczki będą Karchowice. Start rajdu o 8.45 na tarnogórskim Rynku. Zapisy prowadzi komandor rajdu i pomysłodawca wydarzenia - Marek Breguła pod numerem telefonu: 507 052 462. Szczegóły na plakacie.
» czytaj więcej
Blisko 300 strażaków, o połowę mniej kolarzy i kilkadziesiąt razy więcej kibiców pojawiło się wczoraj (30 lipca) na tarnogórskiej trasie startu II etapu 74. Tour de Pologne. Po liczących ponad 27 kilometrów dwóch tarnogórsich pętlach kolarze pojachali w stronę Katowic, zabawa na Rynku trwała do późnego wieczora. Całe rowerowe święto w mieście zamknęło się - po piątkowej Tarnogórskiej Masie Krytycznej Krytycznej i sobotnim Tour de Park dla dzieci - w trzech dniach.
» czytaj więcej
Dzień przed startem II etapu 74. Tour de Pologne z Rynku w Parku Miejskim ścigać będą się dzieci w wieku 4-12 lat.
Zawodnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do zgłoszenia chęci uczestnictwa osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Miejskim, Referacie Sportu i Zdrowia, ul. Sienkiewicza 2 [...]
» czytaj więcej
Ten dzień już na zawsze wpisze się w historię Gwarka Tarnowskie Góry. W rewanżowym meczu o awans do III ligi, tarnogórzanie przegrali w Bełku z KS Decor-em 1:0 (1:0), jednak przewaga z pierwszego meczu (4:0) pozwoliła naszej drużynie awansować pierwszy raz w swojej historii na szczebel III ligi. GRATULUJEMY!!!
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Święto Edukacji Narodowej uczcili dziś (16.10) w Pałacu w Rybnej nauczyciele i pracownicy tarnogórskiej oświaty. 22 nauczycieli i pracowników miejskich placówek oświatowych odebrało nagrody z rąk burmistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza Czecha.
- W Dzień Nauczyciela dziękujemy za ciężką robotę, trud nauczania, wychowywania i zwykłej prostej opieki. Chińskie przysłowie mawia, że nauczyciel jest tylko od otwierania drzwi, a [...]
» czytaj więcej
Tradycyjnie już wszyscy uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych w Tarnowskich Górach otrzymuje jesienią od strażników miejskich odblaski na placaki i ubrania.
- To po to, aby być widocznym po zmroku - mówili wczoraj (10.10) uczniowie klasy 1a ze szkoły podstawowej nr 9 po pogadance ze strażnikami. Przypominamy, że prawo nakazuje po [...]
» czytaj więcej
Ponad 1,7 mln złotych przeznaczyło miasto na dostosowanie placówek oświatowych do wymogów wprowadzonej przez rząd reformy szkolnictwa. Pieniądze wydatkowano na niezbędne remonty i doposażenie szkół. Na wdrożenie reformy otrzymaliśmy z budżetu państwa zaledwie 150 tys. zł.
- Gmina mogła ubiegać się o środki na przeprowadzenie reformy wyłącznie na szkoły, które powstały z przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe. Szkoły podstawowe, [...]
» czytaj więcej
Podobnie jak w ubiegłym roku, tego lata również zapraszamy na cykl pieszych wycieczek po mieście. Tym razem podczas spacerów poznamy historie wybranych postaci, których biografie mocno splecione były z dziejami Tarnowskich Gór w XIX i XX wieku. Pierwsza wycieczka już w sobotę 22 i poniedziałek 24 lipca.
Spacery poprowadzi Marek Panuś, znany nie tylko z prowadzenia ubiegłorocznych spacerów, ale również poprzez film „Żydzi tarnogórscy. Historia i pamięć”, a [...]
» czytaj więcej
Kochani Uczniowie i Nauczyciele! Nastały upragnione wakacje, czas wypoczynku, letnich przygód, słonecznych dni, kumulowania pozytywnej energii i poszukiwania nowych inspiracji!
Rok szkolny to czas wytężonej pracy całej społeczności szkolnej. Chcemy serdecznie pogratulować uczniom osiągniętych wyników w nauce, sukcesów sportowych, nabycia nowych [...]
» czytaj więcej
Przypominamy o naborze dzieci w wieku od 2,5 roku do 4 lat do nowych oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w: Przedszkolu nr 6 przy ul. gen. Józefa Bema 1 oraz w Przedszkolu nr 20 przy ul. Gustawa Morcinka 7. Dokumenty składać można do końca czerwca!
Oddziały doposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do odpowiednich grup wiekowych, a zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W przedszkolach [...]
» czytaj więcej
Młodzież z dwunastu tarnogórskich szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięła udział w VIII Sportowym Eko-Turnieju, jaki odbył się 12 czerwca w Tarnogórskim Centrum Kultury. Wydarzenie zorganizowano w ramach Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2017 rok.
W zmaganiach turniejowych brały udział trzyosobowe drużyny, które miały do wykonania 10 zadań, w tym m.in.: eko-kalambury, segregacja odpadów, eko-puzzle, rzut [...]
» czytaj więcej
Przygotowanie budek lęgowych dla wybranych gatunków ptaków, aby ochronić tarnogórskie, cenne przyrodniczo drzewa przed atakującymi je szkodnikami było celem ogłoszonego przez Urząd Miejski konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych. Konkurs miał charakter edukacyjny. Młodzież dowiedziała się m.in. szkodnikach, które są ważnym składnikiem łańcucha pokarmowego i stanowią jedno ze źródeł pokarmu dla ptaków zasiedlających budki lęgowe. Uczniowie nauczyli się także, jak w sposób odpowiedzialny dokarmiać zwierzęta, a w szczególności ptaki.
W konkursie przyznano pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce następującym uczniom: - Pierwsze miejsce: Karolina Błaszczyk (Publiczne Gimnazjum nr 2) - Drugie miejsce: Marek Pohl [...]
» czytaj więcej
XII gminny Konkurs Papieski „Szukałeś nas – jesteśmy”, zorganizowany przez Urząd Miejski pod honorowym patronatem ks. bp Gerarda Kusza i burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusza Czecha, rozstrzygnięto w ostatni czwartek (25.05.) w Tarnogórskim Centrum Kultury.
W kategorii teatralnej pierwsze miejsce zajęło przedszkole nr 24 w Tarnowskich Górach (Bartosz Grocholewski, Wojciech Burek, Piotr Kluge, Łukasz Zosgórnik, Weronika Biczysko, [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Od dziś (16.10) zmienia się organizacja ruchu na trzech ulicach w obrębie starówki. Ruch jednokierunkowy wprowadzony zostanie na następujących drogach: na ulicy św. Jacka (od ul. Górniczej do ul. Kaczyniec), na ulicy Lompy (od ul. Piastowskiej do ul. św. Jacka) oraz na ulicy Jurczyka (od ul. Górniczej do ul. Lompy).
- Na ulicy Jurczyka funkcjonuje obecnie zakaz ruchu, jednakże większość kierowców się do niego nie stosuje, dlatego dla uregulowania tej sytuacji wprowadzamy ruch jednokierunkowy. [...]
» czytaj więcej
Za 7,6 milionów złotych zmodernizowana została oczyszczalnia Leśna w Strzybnicy. Obiekt zapewnia obsługę czterech tarnogórskich dzielnic. Inwestorem było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. To ostatnia miejska oczyszczalnia dostosowana do najwyższych standardów wymaganych przepisami Unii Europejskiej. Pozostałe dwie oczyszczalnie - Centralna Oczyszczalnia Ścieków o przepustowości ponad 5 tysięcy metrów sześciennych wybudowana przez miasto i zmodernizowana wcześniej przez Veolię Oczyszczalnia w Starych Tarnowicach wymagane parametry spełniają już od kilku lat. 10 października PWiK oficjalnie pochwaliło się obiektem i uzyskiwanymi przezeń efektami ekologicznymi.
- Od ponad 10 lat budujemy w Tarnowskich Górach kanalizację. Gmina zainwestowała w tym czasie blisko 300 milionów złotych. W tej chwili kończymy realizację zadania w [...]
» czytaj więcej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu serdecznie zaprasza na szkolenia na temat: „e-składka nowy wymiar rozliczeń” – w załączeniu harmonogram.
» czytaj więcej
Dzięki porozumieniu, jakie udało się po wielu latach zawrzeć pomiędzy gminą Tarnowskie Góry a reprezentującym Skarb Państwa Starostą Tarnogórskim Państwowa Straż Pożarna w Tarnowskich Górach otrzyma działkę pod budowę nowej strażnicy. Na podstawie podjętej dziś przez Radę Miejską uchwały w zamian za miejską nieruchomość przy ulicy Małej (przewidzianą pod nową siedzibę strażaków) gmina otrzyma prawo własności działek Skarbu Państwa potrzebnych do rozwoju naszej gminy.
- Nasza dotychczasowa siedziba jest dla nas zbyt ciasna i niefunkcjonalna, a dalsza rozbudowa nie wchodzi już w rachubę. Co więcej w przyszłym roku otrzymamy w ramach programów [...]
» czytaj więcej
Wczoraj Rada Powiatu, a dziś (30.08.) Rada Miejska, podjęły decyzję o przejęciu przez miasto od powiatu 650 metrów dróg w obrębie ulic Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach. Gdy uchwała przejdzie pozytywnie przez nadzór wojewody od 1 stycznia przyszłego roku fragmenty tych ulic zaliczone zostaną do kategorii dróg publicznych gminnych. To otwiera miastu furtkę do remontu tych arterii, zmian w organizacji ruchu, poprawy jego bezpieczeństwa, budowy nowych miejsc parkingowych i wyeliminowania tranzytu z centrum miasta. Posłużą temu przygotowane na zlecenie miasta dokumenty dotyczące mobilności miejskiej i optymalizacji ruchu drogowego.
Z przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miejskiego badań wynika, że ulica Sobieskiego w dużej mierze pełni rolę trasy tranzytowej pomiędzy wschodem i zachodem miasta (z braku [...]
» czytaj więcej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Powiatowym Urzędem Pracy i Urzędem Skarbowym zaprasza na cykl wykładów i konsultacji pomiędzy 11 a 15 września w całym regionie - także w naszym mieście. Do Tarnowskich Gór eksperci zawitają 13, 14 i 15 września.
W środę 13 września wykład pt. "Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego, wypłata i rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne" odbędzie [...]
» czytaj więcej
Gmina Tarnowskie Góry zamierza podjąć prace nad uchwałą regulującą temat reklam, ogrodzeń i małej architektury, zgodnie z dyspozycjami ustawowymi. Na podstawie ustawy krajobrazowej obowiązującej od 11 września 2015 roku rady gmin mogą ustanowić akty prawa miejscowego, tzw. uchwały reklamowe. Dokument ten określa m.in.: gdzie i jakie reklamy można umieszczać, jakie mają mieć gabaryty, a także z jakich materiałów mogą być wykonywane. Przygotowaliśmy dla Państwa ankietę, w której prosimy o opinie w powyższej sprawie.
- Niedawny wpis na Listę dziedzictwa światowego UNESCO i zwiększone zainteresowanie miastem skłania nas do zajęcia się tym tematem – argumentuje Tomasz Trzcionkowski, naczelnik [...]
» czytaj więcej
Aż 3,5 mln zł kosztowałoby dostosowanie budynku Tarmilo do odpowiednich wymogów technicznych. Takie wnioski płyną z przygotowanej na zlecenie miasta ekspertyzy. Władze miasta podjęły decyzję, że obiekt należy wyburzyć. - Chcielibyśmy wybudować nowy obiekt na zasadach partnerstwa publiczno - prywatnego. Przygotowana przez firmę zewnętrzną analiza pokaże, na ile takie przedsięwzięcie byłoby możliwe i opłacalne - mówi burmistrz Arkadiusz Czech. Celem jest stworzenie wielofunkcyjnego obiektu posiadającego funkcje wystawiennicze, multimedialne, gastronomiczne z towarzyszącymi funkcjami parkingu, deptaka, małej architektury i zieleni.
  - Co prawda dałoby się doprowadzić budynek do odpowiedniego stanu technicznego, jednak konieczny byłby bardzo poważny remont wraz z wymianą stropów. Koszt [...]
» czytaj więcej
26 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00 w plenerach Pałacu w Brynku (Gmina Tworóg) odbędzie się Gala IPH 2017, podczas której zostanie rozstrzygnięty Finał Konkursu „Kruszec Biznesu”. Konkurs „Kruszec Biznesu” to jedyne w swoim rodzaju wyróżnienie na naszym terenie przyznawane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach, aby uhonorować najlepsze firmy regionu, które w minionym roku odniosły sukces rynkowy i mogą poszczycić się dobrymi wynikami finansowymi.
Dodatkowo wręczone zostaną nagrody – statuetki przyznawane przez Samorząd Terytorialny Gmin porozumienia „Biały Śląsk” m.in. nagroda „Śrybny Gwarek”. [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Wspólnie z Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym zapraszamy 17 października do Tarnogórskiego Centrum Kultury na konferencję poświęconą tematyce zdrowia sportowców amatorów i zawodowców.
Wszechobecny stres jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Poszukiwanie sposobów na rozładowanie napięć jest konieczne aby bez uszczerbku zdrowotnego radzić sobie z [...]
» czytaj więcej
Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” .
» czytaj więcej
Rada Miejska zdecydowała dziś (7.06.) o przekazaniu 60 tys. zł na utworzenie Pododdziału Udarowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. B. Hagera w Tarnowskich Górach. Przekazanie 1 złotówki od mieszkańca na powyższy cel zadeklarowali również wszyscy pozostali wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu tarnogórskiego. 50 groszy od mieszkańca dołoży powiat.
Z powodu udaru co 7 osoba w Polsce może utracić życie lub być niepełnosprawna.   - To jest nagroda dla naszych wolontariuszy, że im się chciało chcieć - mówiła [...]
» czytaj więcej
Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego - „Program Wzmacniania Rodziny”
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.05.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego [...]
» czytaj więcej
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018” na rok 2017. Badaniami zostaną objęci uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy zameldowani są w Tarnowskich Górach.
Temin składania ofert upływa 26 maja. Przewidywany termin wykonania zadania: od podpisania umowy do 20 grudnia 2017 roku. Termin związania ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu [...]
» czytaj więcej
Po raz kolejny zapraszamy tarnogórzanki w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne. Tym razem mammobus stanie przy ul. Szwedzkiej 2 na osiedlu Przyjaźń (przy aptece Avicenna). Badania można wykonać 19 i 20 kwietnia w godzinach od 10.00 do 17.00 oraz 21 kwietnia w godzinach od 8.00 do 15.30.
» czytaj więcej
Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert.
» czytaj więcej
Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert.
» czytaj więcej
Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów” oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert.
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do „Programu Wzmacniania Rodziny”. Program finansowany jest ze środków Gminy Tarnowskie Góry.
Do udziału w programie zapraszamy rodziny zamieszkujące Tarnowskie Góry z dziećmi w wieku 10-14 lat. Jeśli trudno Ci porozumieć się ze swoim dorastającym dzieckiem i stwarza ono [...]
» czytaj więcej
Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” .
» czytaj więcej
Pomagają, integrują mieszkańców, mobilizują do aktywnego spędzania czasu i udziału w życiu publicznym, swoimi pomysłami i działaniami uzupełniają prace samorządu. W Tarnowskich Górach jest ich ponad 100. Organizacje pozarządowe – bo o nich mowa, a konkretnie ich przedstawiciele przybyli 13 grudnia do Pałacu w Rybnej na doroczne spotkanie świąteczne.
Organizacje pozarządowe są dla samorządu ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych. W 2015 roku Urząd Miejski zlecił im wykonanie około 140 przedsięwzięć – zarówno [...]
» czytaj więcej
Dzięki Stowarzyszeniu Trasy Rowerowe Tarnowskie Góry mają znakomitą, bo liczącą ponad 20 kilometrów, sieć tras rowerowych. Przy biegnących po parkach, lasach, polach, ale i śródmieściu miasta trasach pojawiły się niedawno tablice informacyjne z opisami m.in. zabytków. Tablic jest wiele, bo w naszym mieście jest co zwiedzać:)
» czytaj więcej
17 września, w 76. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, w Tarnowskich Górach obchodzono Dzień Sybiraka. To dzień narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji.
Uroczystości, tradycyjnie już, rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Józefa Robotnika. Po mszy na cmentarzu parafialnym złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową [...]
» czytaj więcej
W 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej tradycyjnie już obchodzono w Tarnowskich Górach Dzień Kombatanta.
W kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiono z tej okazji mszę świętą. Po mszy przedstawiciele władz miasta, reprezentanci organizacji wojskowych, sybirackich oraz [...]
» czytaj więcej
Zakończono prace nad wnioskiem o wpis tarnogórskich podziemi na listę UNESCO. W ramach promocji projektu w Warszawie odbędzie się wystawa fotograficzna tarnogórskich zabytków górniczych umieszczonych we wniosku.
Po wielu latach intensywnych działań zakończono prace nad wnioskiem o wpisanie tarnogórskich zabytków poprzemysłowych na listę UNESCO. Dokument trafił już na biurko [...]
» czytaj więcej
Po kilkumiesięcznej przerwie remontowej Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach jest już dostępna dla turystów.
Tarnogórski zabytek techniki był nieczynny od początku roku.  Za kilka dni rozpocznie się aranżacja wnętrza budynku nadszybia, dzięki której do kopalni wejdzie XXI [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
10 i 11 listopada, jak co roku zapraszamy na obchody Święta Niepodległości. Rozpoczynamy tradycyjnie capstrzykiem na Cmentarzu Wojennym. 11 listopada w kościele pw. Apostołów [...]
» czytaj więcej
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach informuje, że w dniach od 19 września do 17 października 2016 r., w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na terenie gminy Tarnowskie Góry zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych.
Zbiórka odbędzie się w wyznaczonych dzielnicach w dniach zgodnie z załączonym harmonogramem. Odpady muszą być wystawione do godziny 6.00 w dniu wskazanym w [...]
» czytaj więcej
Biuro Rady Miejskiej informuje, iż XXV sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, odbędzie się 28 września 2016 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza przy ul. Rynek 4.
Porządek obrad w załączniku. 
» czytaj więcej
Biuro Rady Miejskiej informuje, iż XXIV sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, odbędzie się 31 sierpnia 2016 roku o godz. 10.00 w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza przy ul. Rynek 4.
Porządek obrad w załączniku.
» czytaj więcej
W sobotę i niedzielę 30-31 lipca zapraszamy na I Tarnogórski Zlot Food Trucków. Pomiędzy 10.00 a 22.00 będzie można skorzystać z oferty ponad 20 samochodów serwujących hamburgery, ciastka, frytki, węgierskie langosze, muffinki, koktajle i inne smakołyki.
Szczegóły na profilu wydarzenia:  https://www.facebook.com/events/1142641732443974/
» czytaj więcej
W dniach 7 – 9 czerwca (termin zapasowy to 10 czerwca ) zostanie przeprowadzone krajowe ćwiczenie „ANAKONDA 16” w ramach którego odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.
W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Dziś (17.10) na miejsce zwożone są materiały, od jutra rozpocznie się przebudowa całego otoczenia wokoło budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza. Pierwszym zadaniem w ramach wartej 1,1 mln zł inwestycji będzie wyburzenie zespołu garaży i zosrganizowanie na ich miejscu nowych miejsc parkingowych.
Z tego właśnie powodu od jutra przez miesiąc przejście przez teren przy budynku będzie niedostępne. W tym samym czasie niemożliwy będzie także dostęp do windy dla [...]
» czytaj więcej
"Tarnowskie Góry - droga do UNESCO" to tytuł wystąpień burmistrza Arkadiusza Czecha i Zbigniewa Pawlaka, które odbędą się w poniedziałek 16 października w Tarnogórskim Centrum Kultury​ po godz. 18.00. Wejściówki są do odebrania w kasie TCK.
» czytaj więcej
Do miejsc przyjaznych psom oznaczanych przez tarnogórską grupę TGknowHAU dołączyła Miejska Bibliotek Publiczna im. B. Lubosza. Grupa TGknowHAU działa od niemal roku pod patronatem Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. Oznacza miejsca przyjazne psom, organizuje spacery dla psiarzy oraz wykłady dotyczące miejsca zwierzaków w przestrzeni publicznej. Wśród oznaczonych przez grupę "psiolubnych" miejsc jest między innymi Punkt Informacji o Mieście.
- Tytuł TG know HAU to taka wisienka na torcie i usankcjonowanie tego, co od dawna robimy. Mamy wielu klientów przychodzących z czworonogami, a gdy widzimy, że ktoś zostawił pieska [...]
» czytaj więcej
"Polityka: od Niccolo Machiavellego do Jana Pawła II" to tytuł tegorocznego XVI Sympozjum Tarnogórskiego, które odbędzie się 21 i 23 października. Szczegóły na załączonym plakacie.
» czytaj więcej
Zabytkowa Kopalnia Srebra zaprasza na wernisaż wystawy prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które przedstawiają wizualizację rozwoju Skansenu Maszyn Parowych. W czasie wernisażu odbędzie się promocja książki "Wokół Dziedzictwa Poprzemysłowego Ziemi Tarnogórskiej", napisanej w związku z opracowanymi koncepcjami. Wystawa odbędzie się dziś (11 października) o 17.00, w budynku kopalni (Galeria pod Kopułą) przy ul. Szczęść Boże 81.
Na wystawie zobaczymy kilkadziesiąt koncepcji rozwoju Skansenu, które zaprojektowali studenci Wydziału Architektury Pol. Śląskiej. Górniczy park doświadczeń, kolejowy tor [...]
» czytaj więcej
Tylko jeden dzień trwał "wyjazdowy turnus" przedszkolaków z bobrownickiego przedszkola po tym, jak z powodu remontu zajęcia przeniesiono do Katolickiego Centrum Kultury "Opoka" przy miejscowej parafii. Przeprowadzka była konieczna z powodu uszkodzeń dachu, jakich dokonał ubiegłotygodniowy orkan Ksawery.
- Wczoraj ekipa remontowa zabezpieczyła już uszkodzony dach, zlikwidowała też od dawna nieużywany komin - cieszy się Krystyna Góra, dyrektorka. Dziś (10.10) prace są [...]
» czytaj więcej
- Mam informację od premiera Mateusza Morawieckiego, że resort finansów zgadza się na stworzenie funduszu, w ramach którego można będzie wspierać polskie zabytki wpisane na listę UNESCO oraz obiekty znajdujące się na liście Pomników Historii - mówiła dziś Magdalena Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach obradowała senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu. Rozmawiano o sposobach promocji naszych pogórniczych dóbr wpisanych na listę UNESCO oraz o pomocy finansowej dla polskich zabytków.
- Wpis tarnogórskich zabytków pogórniczych był możliwy dzięki zespołowej pracy bardzo wielu osób. Chcę złożyć wyrazy uznania na ręce Stowarzyszenia [...]
» czytaj więcej
17 z 90 dzieci z przedszkola nr 12 w Bobrownikach Śląskich zaczęło dziś rano (9.10) zajęcia w Katolickim Centrum Kultury "Opoka" przy miejscowej parafii. - Pozostali rodzice załatwili sobie opiekę "rodzinną", jedno z dzieci poszło do innego przedszkola - mówi Krystyna Góra, dyrektorka przedszkola, na którym podczas ubiegłotygodniowej wichury wiatr uszkodził komin i dach.
Tymczasowy stan nie powinien trwać zbyt długo - przed chwilą na miejsce przyjechała ekipa remontowa, która już ocenia sytuację i zaraz zacznie naprawiać dach. - Tu jest fajnie, [...]
» czytaj więcej
16 października ZUS zaprasza wszystkich nauczycieli na dzień otwarty do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu. Podczas akcji eksperci będą udzielać porad w szczególności z zakresu uprawnień emerytalnych dla nauczycieli.
Będzie można uzyskać również informacje na temat zasad przyznawania emerytury oraz świadczenia kompensacyjnego, wpływ na ich wysokość oraz jakie dokumenty należy złożyć wraz [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie

Newsletter

Zapisz się do newslettera.

godziny pracy urzędu: poniedziałek 9.00-17.00 | wtorek - czwartek: 8:00-16:00 | piątek: 7:00-15:00
Facebook