Zadaj pytanie Burmistrzowi

 

2013-10-07 21:12

Pytanie: kanalizacja w Pniowcu

Proszę o informację w sprawie planowanej kanalizacji w Pniowcu, inwestycja ciągle zostaje odsuwana na dalszy plan, a cierpliwośc mieszkańców powoli sie kończy:)

W dniu 06 czerwca 2012 r. podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy kanalizacji w dzielnicy Pniowiec. W dniu 31 lipca 2013 roku dokonano ostatecznego odbioru dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę dla budowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec. W związku z protestem mieszkańców dzielnicy Strzybnica dotyczącym trasy przebiegu rurociągu tłocznego na odcinku od zbiornika wyrównawczego do sieci kanalizacji grawitacyjnej ogłoszono w dniu 4 października 2013 r. przetarg dla opracowania dokumentacji projektowej dla alternatywnego przebiegu rurociągu tłocznego na odcinku ok. 400 m. Otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 17 października. Realizację robót budowlanych związanych z budową kanalizacji w dzielnicy Pniowiec przewidziano w WPF na lata 2015-2016.


2013-10-06 10:49

Pytanie: Smieci

Szanowny Panie Burmistrzu, z odpowiedzi widzę jasno, że Pan odpadów nie segreguje. Gdyby tak było, wiedziałby Pan, że wywóz tej samej ilości śmieci jest przy sortowaniu droższy m.in. o koszty dodatkowego odbioru tych segregowanych. Były np. dwa odbiory w m-cu, teraz są trzy. Zgodnie z Pańskimi odpowiedziami, w jednej stawce 9.73 dla wszystkich śmieci, zawarty jest koszt tego dodatkowego odbioru oraz pojemników dodatkowych na np. biodegradowalne oraz worków na inne segregowane. Tę stawkę – zaokrąglijmy ją do 10 zł – płacą WSZYSCY, a więc też i ci, którzy zadeklarowali, że segregować nie będą. Moje pytania są więc takie: Kto zagospodarowywuje tę część na dodatkowe pojemniki i worki, za które oni uiszczają opłatę, a z tych „dobrodziejstw” nie korzystają, płacąc za ten luksus dodatkowo 7 zł? Czy Pan już poinformował niektórych właścicieli nieruchomości, że namówieni przez radnych, popełniają wykroczenie karalne z mocy ustawy do śmieci? Chce Pan skorzystać ze swych ustawowych uprawnień i dołożyć im podwójnie?Ma Pan przecież obowiązek stosować się do ustawy. Tak Pan mi napisał. Czy Pan na siłę chce przegrać te wybory? Nie rozumiem czemu?

Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi składa się z kilku wątków ściśle powiązanych ze sobą tematycznie, poczynając od odbioru odpadów, ich zagospodarowania, do uzyskania założonego przez ustawę celu tj. osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, odzysku niektórych frakcji odpadów. W przestrzeganiu prawa i naruszaniu zasad należy kierować się oprócz literalnie odczytywanych poszczególnych artykułów, paragrafów, ustępów, punktów, zasadą celowości stosowania odpowiednich środków przymusu, adekwatnych do wykroczenia, złamania przepisów. Nadrzędnym celem wspólnoty mieszkańców jest ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypisku. Segregacja u źródła jest jednym z elementów, który ma temu służyć. W następnych etapach segregowane przez mieszkańców odpady są poddawane przez przedsiębiorcę dalszemu przetwarzaniu, tak aby mogły być ponownie wykorzystane, a nie trafiły na składowisko. Przedsiębiorca został zobligowany do uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i musi tego dokonać poprzez instalację – odpowiednie sortowanie, by w odpowiedni sposób przygotować i dalej odprowadzać surowce wtórne. W przypadku odbioru odpadów zmieszanych od mieszkańców, przedsiębiorca musi poddać je bardziej złożonemu procesowi segregacji.


2013-09-29 12:03

Pytanie: RODZINA

SZANOWNY PANIE BURMISTRZU BEDE KORZYSTALA Z PROGRAMU RODZINA 5 PLUS JAKO MIESZKANKA TARNOWSKICH GOR JESTEM ZADOWOLONA WARTO BY BYLO WCIAGNAC DO PROGRAMU TARNOGORSKIE APTEKI DLATEGO ZE W RODZINIE GDZIE JEST 3 DZIECI I SA W WIEKU SZKOLNYM ZACHORUJA LEKARSTWA SA BARDZO DROGIE OSTATNIO ZACHOROWALA COLA MOJA TROJKA W APTECE ZOSTAWILAM 200 ZLOTY PRACUJAC ZA NAJNIZSZA KRAJOWA JEST TO WYDATEK KOSZTOWNY

Program dopiero "raczkuje". Rozmawiamy z różnymi podmiotami, które mogłyby włączyć się do programu i stworzyć atrakcyjną ofertę dla rodzin wielodzietnych. W tej chwili w bazie nie ma żadnej apteki, ale to bardzo dobry pomysł na przyszłość. Dziękujemy za zwrócenie propozycję.


2013-09-25 22:51

Pytanie: Smieci

Szanowny Panie Burmistrzu, z ustawy wynika, że za działanie systemu odpowiedzialny jest Pan a nie firma, dlatego w tej jednej wymienionej stawce 9.73 zł nie może być kosztów systemu np. rejestracji, deklaracji, pobierania opłat itp., itd. Być może dlatego stawkę za selektywne „zbieranie” śmieci rada określiła na 10 zł, a za te cenniejsze 17. Jednocześnie rada uchwaliła też, że to gmina – w rozumieniu urząd - sfinansuje dodatkowe pojemniki. Moje pytanie brzmi tak: Czy koszt dodatkowych pojemników, worków na odpady oraz koszt co najmniej jednego dodatkowego odbioru tej samej ilości śmieci zawarty jest w stawce 9.73 zł?

“Jednocześnie rada uchwaliła też, że to gmina – w rozumieniu urząd - sfinansuje dodatkowe pojemniki.” - nie ma takiej uchwały. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/441/2013 z dnia 27 marca 2013 r. „Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.”. W uchwale nie ma mowy o finansowaniu. Gmina zapewnia pojemniki w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości (czyli zawiera taki wymóg w przetargu). Nie ma również nigdzie mowy o dodatkowych pojemnikach – natomiast jest mowa o tych, które określa przywołana wcześniej Uchwała nr XXXVI/398/2012. Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Tarnowskie Góry nie uwzględnia dodatkowych pojemników, czy dodatkowych wywozów, zatem nie mogą być one zawarte w stawce opłaty.


2013-09-12 20:05

Pytanie: Czyj to chodnik ?

Szanowny Panie Burmistrzu , kolejne moje pytanie ze SOWIC, dzielnicy o której ciągle się zapomina. Dzieci wracające ze szkoły ZSPnr.1 nie mogą przejść po przejściu dla pieszych na drugą stronę drogi ponieważ chodnik jest tak zarośnięty że go wcale nie widać, a krzaki rosnące na działce nr 441/77 wystają aż na ulicę i tarasują ten chodnik. Niestety wracające do domu dzieci zmuszone są do przechodzenia przez ruchliwą ul. Słowackiego w miejscach niedozwolonych i niebezpiecznych. Czy może mi pan odpowiedzieć kto odpowiada za utrzymanie porządku na chodniku przy ul. Słowackiego naprzeciw ZSPnr.1 od strony działki nr 441/77 ? Może Straż Miejska znajdzie czas na wyegzekwowanie od właściciela działki jego obowiązki mandatem . Podobny chodnik znajduje się na działce nr. 3538/180 niby jest a niby nie. Wszyscy idący do centrum idą ul. Grodzką ponieważ chodnik od ul. Kolejowej do torowiska jest zarośnięty , pozarywany i nikt go nie sprząta. Czy nie można znaleźć właściciela ? Może skierować tam osoby mające zadłużenie lub wyrok na prace społeczne - tam mogą odpracować. pozdrawiam krissowice

Chodnik, o którym mowa leży w pasie drogowym Zarządu Dróg Powiatowych. Przekażemy interwencję do Starostwa Powiatowego.


2013-09-11 01:08

Pytanie: Ustawa śmieciowa

Szanowny Panie Burmistrzu, z ustawą się nie polemizuje tylko zaskarża do Trybunału Konstytucyjnego i rada miejska mogła to zrobić. Prawnicy z których doradztwa korzysta Pan i radni, są opłacani przez mieszkańców i zapewne potrafiliby to wykonać, ale nikt im nie dał hasła. Prawnicy oczywiście mogą sobie interpretować jak chcą i świetnie już wiem, że robią to w tej sprawie inaczej w każdej gminie. Tak było, jest i będzie zawsze, kiedy prawo jest niejasne, nielogiczne i bez sensu lub są w nim twory typu „i czasopisma”. Jeśli udostępni mi Pan miejsce w Wiadomościach z Ratusza to gotowy jestem bez wynagrodzenia zapełnić kilka stron tymi bzdurami produkowanymi nawet przez prawników „ekspertów” na stronach mos.gov., co już jest doprawdy żenujące. Ale tak w ogóle, to nie prawnicy stanowią prawo miejscowe, tylko rada miejska wybrana w demokratycznych wyborach. Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania: Jaka opłatę za ODBIÓR odpadów zbieranych selektywnie pobiera firma, która wygrała przetarg, a jaką opłatę za ODBIÓR tych, nie poddanych selekcji? Czy Pan lub rada miejska. zapytała już oficjalnie posła Tomasza Głogowskiego, co on właściwie uchwalił?

Za odbiór odpadów komunalnych przedsiębiorca otrzymuje wynagrodzenie, będące iloczynem ilości osób zamieszkałych i stawki przyjętej w nieograniczonym przetargu. Stawka jest jedna dla odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie – 9,73 zł/os.m-c. Stawka ta nie jest opłatą za odbiór odpadów lecz za funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami, w którym odbiór stanowi jeden z jego elementów.


2013-09-07 13:51

Pytanie: Po co nam to było ?

Otwarcie Dni Gwarków to impreza polityczna ? Co na scenie robił poseł Poloczek z PiS ?Kto Go zaprosił.Bo mieszkancy na pewno nie!Wiem,że to "robota " p.Kowolika.Ale my juz mamy dość obu tych panów.

Na "gwarkowskiej scenie" pojawiły się osoby, które są związane z naszym miastem i w swojej pracy działają na rzecz dobra Tarnowskich Gór. Dlatego też w podziękowaniu za zaangażowanie w nasze lokalne sprawy do otwarcia święta miasta zaprosiłem m.in. Panią Europoseł Małgorzatę Handzlik czy posła Jerzego Polaczka.


2013-09-04 22:10

Pytanie: zgoda na restauracje na kółkach

Czy Panu nie przeszkadza, że w okolicy tak pięknego Dworca Autobusowego są takie slamsy jak \\\"wozy Drzymały na kółkach\\\". Czy jest Pan Gospodarzem Miasta czy Nie. A może tak ma pozostać?

Nie po raz pierwszy rozmawiamy na ten temat. Niestety wozy stoją na terenie PKP na zasadach dzierżawy, dlatego też gmina niewiele w tej sprawie może zrobić. Tym niemniej zgłosimy Pana interwencje do PKP.


2013-09-03 07:52

Pytanie: Smieci

W związku z Ustawy Art. 6s.- W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.- zapytuję: Czy wykonując postanowienia Art. 6m. Art. 6n. Rada Miejska uchwaliła już procedurę na wypadek przewidziany w Art. 6s i gdzie z treścią tej uchwały można się zapoznać?

MZKP nie przewiduje zakupu automatów biletowych, ponieważ przystępuje do programu Śląskiej Karty Usług Publicznych realizowanego przez KZK GOP. Po wprowadzeniu ŚKUP-u pasażerowie będą korzystać z możliwości zapłaty za przejazdy przy pomocy w/w karty. W autobusach będzie możliwość zakupu jednorazowych biletów u kierowcy w tzw. bileterkach. Według informacji uzyskanych w KZK GOP pierwsze karty będą rozprowadzane w I kwartale 2014 roku, a MZKP planuje przystąpić do programu do końca III kwartału 2014 roku. Wysoka cena automatów (ok.15 000 zł/szt.) oraz bliski termin wprowadzenia kart SKUP-u są dodatkowym argumentem przeciw zakupowi automatów. Jeżeli chodzi o przystanek na ulicy Legionów przy szkole ZASP to jest to droga powiatowa i do zarządcy drogi tj. ZDP należy min. lokalizacja przystanków. Według informacji historycznych przystanek przy ZASP był zlikwidowany w latach 90 XX w. ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego na tej ulicy jest małe prawdopodobieństwo żeby zarządca drogi i Policja wyraziły zgodę na jego ponowne uruchomienie.


2013-08-27 10:48

Pytanie: Ustawa śmieciowa

Szanowny Panie Burmistrzu, zważywszy na wysiłek włożony w legislację, potężne koszty już poniesione oraz determinację we wsłuchiwanie się w pretensje ludu, zakres i chęci niesienia pomocy - w tym odpowiadania na pytania jakiegoś tam studenta - pozwolę sobie przypuszczać, że Pan uważa obowiązek „segregacji” odpadów przez właścicieli nieruchomości za bardzo istotny, ważny z punktu widzenia natury, gminy a nawet państwa. Tak też chyba uważało 23 radnych. Zapytam więc, bo może Pan wie: Dlaczego ustawodawca nie zapisał tego obowiązku wprost, jasno i wyraźnie w ustawie, tylko scedował to całkiem niewyraźnie, by nie pisać – mętnie, a może wcale na władze gmin? Czyżby ważności tego sam nie rozumiał? Czy Pan naprawdę dopuszcza myśl, że w Bobrownikach mogą być inne zasady gry w skata, niż w Reptach? Inne w Bytomiu, jeszcze inne w Olkuszu? Według jakich reguł przeprowadzone zostaną mistrzostwa Śląska lub Polski? A to przecież tylko gra. Zaś odpady to kwestia być albo nie być. Pozdrawiam Pana. ............................................................................................................................ Ponieważ wskazał Pan ustawę Dz.U. z 2012 r. poz. 391, w której ustawodawca wyraźnie oddzielił rozdziałami Zadania Gminy i Obowiązki Właścicieli proszę mi wskazać, gdzie w Zadaniach Gminy a zwłaszcza w przywołanym art. 3 ust. 2 pkt 5 zapisany jest nakaz nakładania obowiązku „segregowania odpadów” na właścicieli, bo ja tego nie widzę. Nie ma obowiązku segregowania nawet w art. 5. 1 - Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; Rozumiem, że Regulamin nie powstał na podstawie przepisu, który pan przywołał, a z delegacji Art. 4. 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, Proszę przeczytać zapis tego co pod a) dokładnie. Przecież zapis „selektywnego zbierania i odbierania” nie może dotyczyć właścicieli - mieszkańców. Oni co prawda mogą zbierać śmieci z podłogi, podwórka by nie fruwały po całej gminie, ale odpadów – w tym np. zużytego sprzętu elektronicznego, zużytych opon nie zbierają, a wcale nie odbierają. Zapis idealnie pasuje natomiast do gminy jako jednostki, która jest WŁAŚCICIELEM wielu nieruchomości gminnych, a na mocy tej ustawy ma obowiązek ustanowić tam zbieranie selektywne, za pośrednictwem wyłonionej w przetargu -z takim warunkiem - firmy oraz musi selektywnie odbierać przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itd. od właścicieli - mieszkańców. W tej ustawie i w ustawie Prawo o odpadach nie istnieje w ogóle pojęcie „segregacja odpadów” a zgodzi się Pan chyba , że zbieranie selektywne odpadów to, nie jest to samo, co segregacja odpadów. § 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 15) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach; Proszę sprawdzić dokładnie co napisano w ustawie pod pkt 23 Regulamin § 3. 3. Odpady powstające w gospodarstwach domowych należy zbierać w pojemnikach określonych w etc. W pojemnikach można gromadzić, przechowywać, można do nich wrzucać. Zbierać w pojemnikach można, gdy się do nich wejdzie albo założy je na głowę przy zbieraniu. To nie złośliwość, a przykład prawa stworzonego raz z błędem, raz tak, że każdy rozumieć je może jak mu się podoba. Ja rozumiem je tak, jak mi podpowiada słownik języka polskiego. Na podstawie ustawy selektywnie zbierać musi firma oraz gmina w pojęciu jednostki administracyjnej na nieruchomościach, których jest właścicielem. Na podstawie ustawy właściciel - mieszkaniec nie musi. Może, kiedy firma zmuszona ustawą do selektywnego zbieractwa, konkretniej warunkami przetargu, w którym taki obowiązek gmina musi zamieścić na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5, postawi mu pojemniki i nie wolno jej odpadów mieszać. Mieszanie w prawie jest jeszcze gorsze.

Z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach trudno polemizować. Komentarze i interpretacja jej zapisów należą do prawników. Gminy zostały zobowiązane do jej wprowadzenia, w tym do ustanowienia selektywnego zbierania określonych frakcji. Sposób tego zbierania określony został w prawie miejscowym. Dopiero po dłuższym okresie funkcjonowania systemu będzie można ocenić jego efektywność. Na chwilę obecną trzeba go realizować.WAŻNE INFORMACJE

W związku ze wzmożonym ruchem pieszym oraz samochodowym w rejonie targowiska od 14 czerwca w obrębie ulic Lewka, Królika oraz Szymały, wprowadzona została nowa organizacja ruchu drogowego. 

 

Nowe oznakowanie uniemożliwia przejazd samochodów ulicą Królika na odcinku od ul. Szymały w kierunku ul. Rymera. Ustawione znaki przekierowują kierowców do wyjazdu ulicą Szymały, gdzie odwrócony został kierunek ruchu, ulicą Lewka w kierunku do ul. Opolskiej.

 

Nowa organizacja ruchu została wprowadzona ze względu na potrącenia pieszych oraz utrudnienia w ruchu w tym rejonie, mające miejsce w dni targowe. Przed wprowadzeniem projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji w Tarnowskich Górach oraz zatwierdzony przez Starostę Tarnogórskiego – organ zarządzający ruchem na publicznych drogach gminnych Gminy Tarnowskie Góry.

 

Oznakowanie obowiązuje we wtorki i piątki w godzinach od 6.00 do 14.00, o czym informują zamontowane tablice informacyjne. Ruch jednokierunkowy na fragmencie ul. Szymały (od ul. Królika do ul. Lewka) został odwrócony na stałe. 

 

Prosimy kierowców o dostosowanie się do nowego oznakowania i zachowanie szczególnej ostrożności. 


Bergfest czyli święto górnicze - jeszcze nie jako barbórka - obchodzono w Tarnowskich Górach już w końcu XVIII wieku w połowie lipca. Święta Barbara patronką górników stała się w połowie tego samego wieku także w mieście gwarków, na dodatek także w lipcu 2017 roku pogórnicze zabytki miasta wpisano na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, dlatego nawiązując do historii zapraszamy na Święto Śląska do Srebrnego Miasta nawiązujące do tego, co było, jest i będzie.
16 lipca 1784 roku w szybie Rudolphine odkryto złoża rud srebrnonośnych. Wkrótce potem na miejscu założono Królewską Kopalnię Fryderyk, uruchomiono także pierwszą w [...]
» czytaj więcej
Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach oraz Urząd Miejski w Tarnowskich Górach zapraszają do udziału w konkursie literackim pt. OPOWIADANIA TARNOGÓRSKIE 2018. Udział w konkursie może wziąć każdy mieszkaniec miasta i powiatu tarnogórskiego, który ukończył 16 lat. Opowiadania konkursowe muszą być tematycznie związane z Tarnowskimi Górami. Na prace czekamy od 26 marca do 7 września 2018 r. Na zwycięzców czekają 3 nagrody pieniężne oraz publikacja nagrodzonej pierwszym miejscem pracy w lokalnej prasie i na stronie internetowej Biblioteki oraz Urzędu Miejskiego.
Regulamin konkursu literackiego – Opowiadania Tarnogórskie 2018 w załączeniu poniżej
» czytaj więcej
Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej im. Elżbiety Chojnackiej oraz Pałac w Rybnej zapraszają na kolejne koncerty z cyklu W hołdzie Elżbiecie Chojnackiej. Najbliższy koncert odbędzie się 8.07 (niedziela), o godzinie 18.00 i zatytułowany jest: Klawesyn współczesny wśród śpiewu, metalu, afrykańskich mlasków i innych niesamowitości. Wykonawczynią koncertu będzie Małgorzata Klajn - klawesyn, znakomita klawesynistka młodego pokolenia, laureatka wielu konkursów klawesynowych. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Tarnowskie Góry i Pałacu w Rybnej.
  Realizacją dźwięku zajmie się Krzysztof Sztekmiler, koncert poprowadzi Piotr Oczkowski. Następny koncert cyklu (12.07 (czwartek), godz. 18.00) zatytułowany: Dźwięki unoszą [...]
» czytaj więcej
W najbliższą sobotę od 12.00 do 22.00 Tarnogórskie Centrum Kultury zaprasza na wycieczkę w czasy pradawnych Słowian na tarnogórskiej ziemi.
Poznamy życie codzienne, zwyczaje, ubiory oraz rzemiosło takich plemion, jak Golęszyce, Opolanie i przede wszystkim Ślężanie. Wszak od nich najprawdopodobniej pochodzi nazwa naszego [...]
» czytaj więcej
Od niedzieli, 1 lipca 2018 roku, rozpoczynamy kolejny cykl koncertów promenadowych. Co tydzień, o godz. 17.00, będzie rozbrzmiewać muzyka orkiestr dętych. Tradycyjne brzmienie radosnej muzyki uprzyjemni nam czas niedzielnych spacerów. Organizator koncertów - Urząd Miejski w Tarnowskich Górach oraz Agencja Przerwa na kawę zapraszają
  01.07.2018 – Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach 08.07.2018 – Miejska Orkiestra Dęta Kalety 14.07.2018 – Tarnogórska [...]
» czytaj więcej
517 wydarzeń, 525 podmiotów, 3 838 osób zajmujących się organizacją wydarzeń artystycznych, 98 300 uczestników - dziś w Muzeum Śląskim w Katowicach podsumowano tegoroczną Industriadę. Industrialne statuetki i podziękowania trafiły do współorganizatorów wydarzenia - w tym do Tarnowskich Gór!
- W piątkowym „Rozruchu maszyn” oraz w sobotniej „Pełnej mocy”, organizowanych w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach udział wzięło prawie 5 [...]
» czytaj więcej
Drugi tegoroczny koncert w ramach ANNUM Festivalu odbędzie się w niedzielę 17 czerwca o godz. 21.00 w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Koncert na balkonie (z widownią na tarasie!) na skrzpcach barokowych da najlepszy w Polsce specjalista w historycznym wykonawstwie muzyki dawnej - Zbigniew Pilch. Jak zwykle, koncert poprzedzą warsztaty muzyczne dla dzieci.
Skrzypce to jeden z najpopularniejszych, ale też najbardziej wymagających instrumentów. Nie ma żadnych śrubek, żadnych sprężyn, ani żadnego mechanizmu, a mimo to stanowi [...]
» czytaj więcej
To temat przewodni koncertu żeńskiego chóru Haminan Naislaulajat z Hamina w Finlandii. Występy w Polsce są kulminacją obchodów ich 70-lecia istnienia. Chór wystąpi w niedzielę, 17 czerwca 2018 r., w Pałacu w Rybnej. Wstęp wolny. Dyrygentem chóru jest Johannes Raikas, muzyk i instrumentalista Filharmoni Kymi.
Program koncertu: Pekka Kostiainen - "Pieśń weselna" ("Lankoiseni lintuiseni") Juha Holma - "Wilcze błogosławieństwo"  ("Sus siuna") Tellu Virkkala - "Wiatry" ("Tuulet") Mia [...]
» czytaj więcej
Śląskie Towarzystwo Muzyczne i Pałac w Rybnej serdecznie zapraszają na najbliższy koncert z cyklu „Last notes - utwory ostatnie”, który odbędzie się w Pałacu w Rybnej 10 czerwca o godz.18.00. Zagra Kwartet Akademos. Projekt dofinansowany ze środków Gminy Tarnowskie Góry oraz Województwa Śląskiego.
W programie koncertu znajdą się dwa wybitne dzieła światowej kameralistyki, bez których muzyczny świat byłby znacznie uboższy - ostatni kwartet smyczkowy Beethovena (Kwartet F- [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
5 sierpnia w Tarnowskich Górach po raz czwarty już zagości największy polski wyścig kolarski - 75.Tour de Pologne UCI World Tour. Przygotowaliśmy w tym dniu, jak co roku, szereg atrakcji. Będzie Masa Rowerowa śladami TdP, Tour de Park dla dzieciaków oraz występy na zlokalizowanej na Rynku scenie. Poczytajcie też o całym tegorocznym wyścigu!
Peleton z najlepszymi kolarzami świata wyruszy na trasę 4 sierpnia w Krakowie. Wyścig obchodzi 90 urodziny i to w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.   [...]
» czytaj więcej
Młodzi pływacy z MKS Park Wodny Tarnowskie Góry wzięli udział w rozgrywanych w Olsztynie oraz Oświęcimiu Mistrzostwach Polski juniorów. Zawodnicy walczyli w sumie w 25 finałach oraz wywalczyli 1 złoty i 3 srebrne medale.
W dniach 29.06.-1.07. oraz 13.07.-15.07. odbyły się Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu. W pierwszym terminie w Olsztynie na Mazurach rywalizowali 14-to latkowie, [...]
» czytaj więcej
- Całe życie spędzam w ruchu, pierwszy raz przebiegłem Maraton Pokoju w 1979 roku. Zimą jeżdżę na nartach, latem na rolkach, biegam też triatlony - mówi 73 letni Marek Pawlak z Tychów - najstarszy uczestnik III Tarnogórskiego Półmaratonu. Na pętli o długości ok. 5300 m zmierzyli się w tym roku zawodnicy biegnący na trzech dystansach: półmaraton, 10 km oraz Nordic Walking na odcinku jednej pętli. W sumie w imprezie udział wzięło około 500 biegaczy.
Tarnogórski Półmaraton odbył się już po raz trzeci. Impreza, tradycyjnie już przyciągnęła biegaczy z całej Polski. Do udziału w biegowej imprezie, która [...]
» czytaj więcej
Już po raz trzeci odbędzie się Tarnogórski Półmaraton. Impreza, tradycyjnie już przyciągnie biegaczy z całej Polski. Po raz kolejny w trakcie biegu wolontariusze będą rejestrować chętnych w Bazie Dawców Komórek Macierzystych. Do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 10 czerwca zapisało się blisko 500 uczestników. W dniu imprezy kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym.
Trasa to pętla o długości  ok. 5300 m. W tym roku zawodnicy mają do wyboru trzy biegi na trzech dystansach: półmaraton, bieg towarzyszący 10 km oraz Nordic Walking na [...]
» czytaj więcej
Doping, to jeden z największych problemów we współczesnym sporcie. Bardzo ważne jest, by edukować w tym zakresie nie tylko samych zawodników, ale także ich trenerów i rodziców, bez których sport młodzieżowy by nie istniał. Szansę na zwiększenie wiedzy w tym temacie dostali wszyscy zainteresowani w ramach cyklu bezpłatnych spotkań on-line „Doping młodych sportowców – do’s and dont’s”, czyli co wolno a czego należy unikać.
Poza celowym stosowaniem dopingu z roku na rok rośnie liczba codziennych przypadków nieświadomego spożycia szkodliwych substancji. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że w [...]
» czytaj więcej
W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyła się wczoraj uroczysta prezentacja 75. Tour de Pologne UCI World Tour – Narodowego Wyścigu Niepodległości. Goście - w tym przedstawiciele Tarnowskich Gór - poznali trasę tegorocznego wyścigu, który rozpocznie się 4 sierpnia na Rynku Głównym w Krakowie, a zakończy 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. W Mieście Gwarków kolarze pojawią się już 5 sierpnia.
- Jestem bardzo wzruszony. Mija 25 lat od Tour de Pologne w nowej, zawodowej formule.  Razem przeszliśmy długą drogę i możemy być dumni, bo Tour de Pologne należy do grona [...]
» czytaj więcej
121 nagród i stypendiów na łączną kwotę ponad 176 tysięcy złotych przyznał w tym roku burmistrz Tarnowskich Gór reprezentującym nasze miasto sportowcom. Łącznie za wybitne wyniki sportowe nagrodzono 77 osób. Nagrody, wyróżnienia i stypendia tarnogórscy sportowcy, trenerzy i działacze odebrali dziś (8.05.) Tarnogórskim Centrum Kultury.
W tym roku aż 45 osób otrzymało stypendia sportowe, 51 sportowców - nagrody burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe, a 25 osób - wyróżnienia.   [...]
» czytaj więcej
Na rozegranych 21 kwietnia 2018 w Limanowej 45 Mistrzostwach Polski Seniorów Karate Kyokushin zawodnicy TKS-u „Karate” Tarnowskie Góry wywalczyli 4 medale i IV miejsce w klasyfikacji klubowej! Srebrne medale stały się udziałem Sandry Nowak (-55 kg) i Marty Lubos (-65 kg), a brązowe krążki wywalczyli Dobrosława Habraszka (-65 kg) i Marek Wolny (-90 kg). Złoty medal w konkurencji Tameshiwari (łamanie desek) kobiet zdobyła Marta Lubos, łamiąc w czterech próbach aż 14 desek. Bez medali wracają Szymon Grzegorzyca i Rafał Zając, którzy odpadli po dobrych walkach w eliminacjach.
Sandra Nowak w drodze do medalu po dogrywce, stosunkiem głosów 3-2 pokonała medalistkę poprzednich Mistrzostw Polski Katarzynę Nowak (Wrocław), a w ćwierćfinale w takim samym [...]
» czytaj więcej
W najbliższą niedzielę - 22 kwietnia (14.00 - 18.00) Burmistrz Miasta oraz Akademia Piłkarska TS Gwarek zapraszają wszystkich przedszkolaków z rodzicami na „Z Gwarkiem granie na polanie”.
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Tarnowskie Góry są drugim miastem, w którym Fundacja Veolia Polska w ramach wolontariatu pracowniczego zrealizowała projekt Zielone Podwórka Veolii. Pracownicy ze spółek Grupy Veolia zaangażowali się na rzecz Przedszkola nr 2 przy ul. Gruzełki z oddziałem integracyjnym dla dzieci niepełnosprawnych i utworzyli ogród sensoryczny.
Zielone Podwórka Veolii, to projekt realizowany w ramach prowadzonego przez Fundację Veolia Polska programu wolontariatu pracowniczego w Grupie Veolia. Założeniem akcji [...]
» czytaj więcej
„Żłobek szansą na powrót do pracy” to nazwa projektu, na który gmina Tarnowskie Góry pozyskała właśnie środki unijne. Projekt obejmie wsparciem 30 rodziców/opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, którzy powrócili na rynek po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub pozostających bez pracy, którzy znaleźli pracę lub jej poszukują oraz osoby zatrudnione wychowujące dzieci do lat 3.
W ramach projektu w Oddziale II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach przy ul. Strzybnickiej 3 zostanie utworzonych 15 nowych miejsc. W związku z powyższym do Żłobka [...]
» czytaj więcej
Do końca maja rodzice niepełnosprawnych dzieci składać mogą w Urzędzie Miejskim wnioski dotyczące dowozu dzieci do szkół lub przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019.
Przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59). regulują [...]
» czytaj więcej
W nietypowy sposób jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczcili uczniowie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tarnowskich Górach. Zdecydowali się pomóc niepełnosprawnemu Bartusiowi. By pozyskać pieniądze stworzyli biało – czerwony łańcuch i poprosili lokalnych przedsiębiorców o zapłacenie za każdy jego metr symbolicznej złotówki.
- Udowodniliśmy, że bohaterstwo i patriotyzm to wartości, które choć większości z nas kojarzą się z obroną ojczyzny w trakcie działań wojennych, możliwe są do realizacji w [...]
» czytaj więcej
"Determinanty pomyślnego starzenia się w województwie śląskim" to nazwa projektu, w którym udział bierze tarnogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wczoraj (16.04.) w Tarnogórskim Centrum Kultury zainaugurowano wydarzenie, które obejmować będzie badania lekarskie, ćwiczenia i wykłady dla studentów. Projekt realizuje Śląska Akademia Medyczna wraz z 6 uczelniami dla seniorów. - Nie starzeje się ten, kto nie na ma to czasu - mówiła prezes UTW Magdalena Latacz. Motto studentów to aktywny styl życia, a dowodem na to, że to najlepsza droga do zachowania witalności i radości życia jest fakt, że najstarszy student tarnogórskiej uczelni - pan Alfred Gediga skończy wkrótce 99 lat!
Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Czesław Marcisz. "Determinanty pomyślnego starzenia się w województwie śląskim" to projekt ministerialny realizowany przez Śląską [...]
» czytaj więcej
30 uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Pniowcu brało na początku kwietnia udział w obozie językowym Euroweek w Międzygórzu. Program Euroweek jest międzynarodowym programem, mającym na celu rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych u dzieci i młodzieży poprzez stosowanie różnorodnych technik, podejście formalne, nieformalne i ponadkulturowe. Pomaga przygotować uczestników do integracji i zrozumienia obecnego świata.
Językiem komunikacji w ramach projektu jest język angielski. Uczniowie z klas 4 – 7 brali udział w ciekawych zajęciach zorganizowanych przez obywateli Meksyku, Indonezji, Wietnamu, [...]
» czytaj więcej
12 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnowskich Górach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I -III pod hasłem "Szkoła w poezji dziecięcej". Wzięli w nim udział przedstawiciele siedmiu tarnogórskich szkół.
Jury w składzie Marzena Langner, Barbara Kwas oraz Maria Łastawiecka stanęło przed trudnym wyborem najlepszych recytatorów. Okazało się, że komisja miała twardy orzech do [...]
» czytaj więcej
Szkoła Podstawowa nr 15, jak na placówkę imienia Gwarków Tarnogórskich przystało, zorganizowała Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi Tarnogórskiej pt. „Między nami gwarkami". Znajomość faktów z tego zakresu zarówno maluchów, jak i starszych uczniów, okazała się imponująca.
Konkurs odbywał się w dniach 26 i 27 marca i zorganizowano go w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I-III i  IV-VII. W szranki stanęło aż 14 ekip, które pytano m.in. o [...]
» czytaj więcej
Szkoła Podstawowa nr im. Gwarków Tarnogórskich zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ziemi Tarnogórskiej pt. „Między nami Gwarkami”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VII szkół podstawowych powiatu tarnogórskiego i połączony ze spotkaniem z członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich spółka z o.o. ma zająć się od przyszłego roku zarządzaniem i administrowaniem gminym zasobem mieszkaniowym i lokalowym. Radni miejscy wyrazili wczoraj (19.06.) zgodę na powołanie takiego podmiotu. Dotychczas miejskim zasobem administrował wyłaniany przez gminę regularnie w przetargu podmiot. Zmiana ma na celu poprawienie efektywności zarządzania, lepszy wpływ na windykację należności czynszowych, wzmocnienie polityki remontowej w miejskich budynkach.
Spółka w 100 procentach będzie własnością gminy. Jej zadaniem będzie realizacja zleceń gminy Tarnowskie Góry w przedmiocie utrzymania i gospodarowania gminnym zasobem [...]
» czytaj więcej
Przez osiemnaście lat pełnił funkcję prezesa tarnogórskiej Izby Przemysłowo - Handlowej. Teraz Klaudiusz Siwiec postanowił - jak mówi - oddać pałeczkę młodszym. Dziś (18.06.) podziękował współpracownikom, samorządowcom i prezesom firm, które zrzesza organizacja. Przez Burmistrza Miasta, za odważne i opiniodawcze spojrzenie na relacje środowiska gospodarczego ze społeczeństwem, uhonorowany został Srebrnym Skrzydłem.
„Jest człowiekiem, który oprócz spraw zawodowych poświęca się działalności społecznej i charytatywnej. Jest osobą cenioną w środowisku tarnogórskich [...]
» czytaj więcej
Dobra informacja dla mieszkańców korzystających z przejazdu i przejścia pieszego pod wiaduktem na ul. Fabrycznej! Gmina Tarnowskie Góry w porozumieniu z PKP Polskie linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach wykonała odtworzenie istniejącej sieci oświetlenia ulicznego. W ramach prowadzonych robót wymienione zostały cztery uszkodzone oprawy oświetleniowe oraz kabel zasilający.
- Z uwagi na brak pobocza oraz brak wydzielonego pasa ruchu pieszych wykonana modernizacja znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych korzystających z przejścia pod wiaduktem - mówi [...]
» czytaj więcej
Kilka dni temu na ul. Niedziałkowskiego oraz w obrębie skrzyżowania ul. Niedziałkowskiego z ul. Repecką w Tarnowskich Górach pojawiło się nowe oznakowanie. - Z uwagi na liczne kolizje drogowe w tym rejonie, konieczne było uporządkowanie oznakowania i wprowadzenie nowych rozwiązań - mówi Joanna Czyżewska, kierownik Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
Zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową oraz zatwierdzonym projektem zmiany organizacji ruchu ustawione zostały dwa aktywne znaki STOP, które zasilane są energią słoneczną. [...]
» czytaj więcej
Tarnowskie Góry chcą poprawić jakość życia w centrum. Nie da się tego zrobić bez zmian w komunikacji i bez uporządkowania systemu parkowania w zabytkowym śródmieściu. W najbliższych planach władz miasta jest budowa Centrum Przesiadkowego wraz z siecią dróg rowerowych, poprawa komunikacji miejskiej, rewitalizacja starówki oraz stworzenie w ramach Metropolii roweru miejskiego. O tym, co jeszcze można zrobić, aby ulepszyć życie w Mieście Gwarków rozmawiano dziś podczas spotkania z cyklu „Miasta Idei”, współorganizowanego przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach oraz Gazetę Wyborczą.
- W Tarnowskich Górach kierowcy zostawiają swoje samochody w śródmieściu w wielu miejscach, ale niestety nie zawsze zgodnie z przepisami. Podczas warsztatów wskazano [...]
» czytaj więcej
Ubiegłoroczny budżet miasta zamknął się dodatnim wynikiem. Plan dochodów wykonaliśmy na poziomie 100,37 procenta w wysokości 248,5 mln zł. Z kolei wydatki zrealizowaliśmy na poziomie 95,16 procent w kwocie 252,2 mln. Wydatki majątkowe wyniosły ponad 27 mln zł. Dziś radni Rady Miejskiej udzielili burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.
- Nasza praca przynosi pozytywne efekty. Zrealizowaliśmy w roku ubiegłym szereg przedsięwzięć. Otworzyły się też nowe możliwości rozwoju gminy na różnych płaszczyznach [...]
» czytaj więcej
Srebrne Miasto pojawiło się na 10 edycji imprezy nie tylko jako gospdarz jednego ze stoisk, ale i aktywny uczestnik obrad. Swoje wystąpienia mieli na miejscu burmistrz Arkadiusz Czech i Piotr Skrabaczewski, jego zastępca ds. gospodarczych.
Europejski Kongres Gospodarczy stał się okazją nie tylko do zachwalania Tarnowskich Gór w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ale do opowiadania o naszym Srebrnym [...]
» czytaj więcej
Prawie 10 kolejnych milionów złotych otrzyma z Unii Europejskiej gmina na termomodernizację kolejnych siedmiu placówek oświatowych. Przypomnijmy, w pięciu szkołach, na które gmina otrzymała w ubiegłym roku blisko 8.3 miliona złotych już trwają prace. Pieniądze otrzymaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Oprócz termomodernizacji w każdej ze szkół zaplanowano wymianę wszystkich opraw oświetleniowych na energooszczędne - LED!
Dofinansowanie, jakie otrzymamy wyniesie 9 930 668,21 zł. Wartość całkowita zadania to  13 594 587,75 zł   Termomodernizacji doczekają się: [...]
» czytaj więcej
Zabytkowe Tarnowskie Góry należą do tych miast, które chcą poprawić jakość życia w centrum. Nie da się tego zrobić bez zmian w komunikacji. O tym będziemy rozmawiać podczas zaplanowanego na 23 maja spotkania z cyklu „Miasta Idei”. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach i Wyborcza.pl Katowice. Wstęp wolny. Rejestracja gości od godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy.
Podczas debaty będziemy się zastanawiać, co można zrobić, by zachęcić jak największą ilość osób do poruszania się po Tarnowskich Górach rowerami, zapytamy, gdzie [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Po raz drugi Dzień Otwarty Urzędu Miejskiego poświęcono zdrowiu - tym razem najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W sobotę 16 czerwca do Ratusza zawitali rodzice ze swoimi pociechami, by wziąć udział w badaniach oraz zaczerpnąć porad ekspertów w ramach „Recepty na zdrowie dla dzieci”.
Dobra zabawa, porady ekspertów, wspólne przygotowywanie zdrowych potraw służyć miały w tym dniu jednemu celowi - wyrabianiu prozdrowotnych zachowań. Rodzice mogli więc [...]
» czytaj więcej
W najbliższy weekend zapraszamy Was po raz kolejny na Dzień Otwarty Urzędu Miejskiego, poświęcony zdrowiu - tym razem najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W tym dniu - w sobotę 16 czerwca możecie przyjść do Ratusza ze swoimi pociechami na wykłady i badania w ramach „Recepty na zdrowie dla dzieci”.
Dowiecie się dużo o zdrowej diecie, zaburzeniach odżywiania, wadach postawy u najmłodszych, alergiach i używkach. W planie także m.in.: zdrowe gotowanie razem z dziećmi, tor [...]
» czytaj więcej
W związku z realizacją „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Tarnowskie Góry” skierowanego do dziewcząt urodzonych w 2005r. i zameldowanych w Tarnowskich Górach Burmistrz Miasta serdecznie zaprasza rodziców i opiekunów dziewczynek uprawnionych do szczepień na spotkanie edukacyjno-informacyjne z ekspertem w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury.
Realizatorem programu są Usługi Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. Program szczepień jest w całości finansowany z budżetu miasta [...]
» czytaj więcej
Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy za 500 tys. zł, Strefa Ruchu warta 640 tys. zł, rewitalizacja budynków komunalnych przy Zagórskiej, termomodernizacja SP 13, położenie nakładki na części ulicy Kościelnej, kolejne prace w budynku UKS Strzybnica to najważniejsze inwestycje w Strzybnicy, jakie miasto zrealizuje w tym roku. Na kolejnym ze spotkań Rad Dzielnic rozmawiano o miejskich inwestycjach, remontach dróg, strzybnickim targowisku oraz planowanej przez rząd budowie drogi S-11. Kolejne spotkanie w poniedziałek (16.04.) w Starych Tarnowicach (SP nr 15), o godz. 17.00.
- Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy oraz Strefa Ruchu to dwie inwestycje, jakie w ramach budżetu partycypacyjnego miasto zrealizuje w tym roku. Mieliśmy poślizg ze Strefą Ruchu, nie udało [...]
» czytaj więcej
Burmistrz Tarnowskich Gór ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego – organizacja półkolonii w okresie wakacji w tarnogórskiej hali sportowej
Wszystkie szczegóły konkursu w załącznikach. 
» czytaj więcej
Burmistrz Tarnowskich Górach ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego – organizacja półkolonii w mieście w ramach „Akcji Lato”.
» czytaj więcej
Burmistrz Tarnowskich Górach ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego – organizacja rodzinnych imprez o charakterze profilaktycznym.
» czytaj więcej
Burmistrz Miasta ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora w 2018r. programu polityki zdrowotnej pn.: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018”. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.
» czytaj więcej
Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Miasto przyznało na 2018 rok organizacjom pozarządowym 236 tys. zł na siedem zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Najwięcej, bo ponad 210 tys. otrzyma Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, które na organizację letnich pociągów turystycznych na trasie Miasteczko [...]
» czytaj więcej
Tarnogórski Urząd Miejski objął honorowym patronatem IV edycję programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”, prowadzoną przez Tesco. Tym samym zachęcamy aktywnych mieszkańców i organizacje społeczne do działania na rzecz najbliższego otoczenia.
Jesteście organizacją pozarządową, spółdzielnią socjalną, instytucją publiczną lub grupą mieszkańców, która aktywnie działa w lokalnej społeczności? Macie [...]
» czytaj więcej
Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do „Programu Wzmacniania Rodziny”. Program finansowany jest ze środków Gminy Tarnowskie Góry.
Do udziału w programie zapraszamy rodziny zamieszkujące Tarnowskie Góry z dziećmi w wieku 10-14 lat. Jeśli trudno Ci porozumieć się ze swoim dorastającym dzieckiem i stwarza ono [...]
» czytaj więcej
Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” .
» czytaj więcej
Pomagają, integrują mieszkańców, mobilizują do aktywnego spędzania czasu i udziału w życiu publicznym, swoimi pomysłami i działaniami uzupełniają prace samorządu. W Tarnowskich Górach jest ich ponad 100. Organizacje pozarządowe – bo o nich mowa, a konkretnie ich przedstawiciele przybyli 13 grudnia do Pałacu w Rybnej na doroczne spotkanie świąteczne.
Organizacje pozarządowe są dla samorządu ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych. W 2015 roku Urząd Miejski zlecił im wykonanie około 140 przedsięwzięć – zarówno [...]
» czytaj więcej
Dzięki Stowarzyszeniu Trasy Rowerowe Tarnowskie Góry mają znakomitą, bo liczącą ponad 20 kilometrów, sieć tras rowerowych. Przy biegnących po parkach, lasach, polach, ale i śródmieściu miasta trasach pojawiły się niedawno tablice informacyjne z opisami m.in. zabytków. Tablic jest wiele, bo w naszym mieście jest co zwiedzać:)
» czytaj więcej
17 września, w 76. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, w Tarnowskich Górach obchodzono Dzień Sybiraka. To dzień narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji.
Uroczystości, tradycyjnie już, rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Józefa Robotnika. Po mszy na cmentarzu parafialnym złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową [...]
» czytaj więcej
W 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej tradycyjnie już obchodzono w Tarnowskich Górach Dzień Kombatanta.
W kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiono z tej okazji mszę świętą. Po mszy przedstawiciele władz miasta, reprezentanci organizacji wojskowych, sybirackich oraz [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 z czerwca 2018 roku Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Strona polska otrzymała powiadomienie o planowanej otwartej debacie publicznej przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”. 2. Otwarta debata publiczna organizowana jest przez stronę czeską i odbędzie się dniu 19.06.2018 r. o godz. 12:00 3. Debata odbędzie się na: Stadionie Zimowym Miasta Trzebicza [Zimní stadion města Třebíče] ul. Kateřiny z Valdštejna 1 674 01 Třebíč, Republika Czeska 4. Ogłaszający zapewni udział w debacie publicznej podmiotu, który opracował dokumentację na temat wpływu zamierzenia na środowisko. 5. Informujemy, że debata odbywać się będzie w języku czeskim. Organizator zapewniamy tłumaczenie symultaniczne słuchawkowe z/na j. niemiecki, j. polski i j. węgierski. Słuchawki będzie można wypożyczyć za zwrotną kaucją w wysokości 500 CZK/20 euro. Wywieszono w terminie: od ………………………. do ………………………. Pieczęć urzędu …………
WOOŚ.442.2.2016.EJ.6  z   czerwca 2018 roku
» czytaj więcej
Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia o wydanej decyzji dla Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz - System S.A. Szczegóły w załączniku.
» czytaj więcej
Biuro Rady Miejskiej informuje, że XLVIII sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach odbędzie się 31 stycznia 2018 roku o godzinie 9.00, w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza.
Program w załączniku. 
» czytaj więcej
Wydział Ochrony Środowiska przypomina wszystkim użytkownikom wyrobów zawierających azbest o obowiązku corocznego przedkładania „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Termin przedkładania w/w informacji mija 31 stycznia.
  Do 31 stycznia informację należy złożyć odpowiednio: - Burmistrzowi Miasta – osoby fizyczne , - Marszałkowi Województwa – pozostali użytkownicy. [...]
» czytaj więcej
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że na całym obszarze naszego województwa od godz. 18.00 11 stycznia do godz. 3.00 12 stycznia z dużym (80-procentowym) prawdopdobieństwem wystąpią słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
» czytaj więcej
W związku z prowadzonymi przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza pracami budowlanymi wystąpiła awaria sieci teleinformatycznej. W związku z powyższym do czasu usunięcia awarii nie można chwilowo dodzwonić się do naszego urzędu. Za utrudnienia przepraszamy.
» czytaj więcej
10 i 11 listopada, jak co roku zapraszamy na obchody Święta Niepodległości. Rozpoczynamy tradycyjnie capstrzykiem na Cmentarzu Wojennym. 11 listopada w kościele pw. Apostołów [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Uważajcie, na dwóch tarnogórskich drogach trwają lub zaczną się niebawem remonty powodujące poważne utrudnienia w ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła przebudowę ulicy Gliwickiej, która potrwa do końca sierpnia br. Na powiatowej ulicy Legionów remont zacznie się jutro (11 lipca) i skończy za 2- 3 tygodnie. Poniżej szczegółowe informacje.
GLIWICKA Od poniedziałku - 9 lipca kierowcy napotykają na poważne utrudnienia na ulicy Gliwickiej począwszy od Obwodnicy aż po granicę Tarnowskich Gór z miastem Bytom czyli [...]
» czytaj więcej
II etap największego polskiego wyścigu kolarskiego - 75.Tour de Pologne UCI World Tour wystartuje z Tarnowskich Gór 5 sierpnia. Będzie to jak co roku dzień wielkich kolarskich emocji oraz wielu ciekawych wydarzeń. Liczyć trzeba się jednak, jak co roku, ze znacznymi ograniczeniami w ruchu drogowym, zwłaszcza że w tym roku trasa wyścigu wiedzie przez aż 10 dzielnic.
W związku z tym, że tegoroczny wyścig obejmuje 10 dzielnic miasta utrudnienia będą praktycznie w obrębie całego miasta. Szczególne dotyczyć będą one: DK 11, DK 78, dróg [...]
» czytaj więcej
Meteorolodzy nie mają dziś (17.07.) dla nas dobrych informacji. Prognozują wystąpienie deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym - miejscami do 35 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h. Prognoza obowiązuje do godz. 21.00.
» czytaj więcej
- Tu był ogień, tu była para, tu ludzie się rodzili, tu umierali, tu był początek - mówił podczas niedzielnych uroczystości w Parku Kunszt Zbigniew Pawlak, prezes SMZT. Obchody związane z odkryciem złóż srebrnonośnych w szybie Rudolphine w roku 1784 były częścią dwudniowej imprezy zatytułowanej „Barbórka w środku lata”. Na całość wydarzenia złożyły się koncerty, warsztaty, pokaz śląskiej mody współczesnej, jarmark śląskiego rękodzieła, prezentacja XVIII-wiecznego obrazu świętej Barbary w tarnogórskim Muzeum oraz spacer po mieście śladami jej kultu. Najwięcej radości, szczególnie najmłodszym tarnogórzanom i gościom, sprawił niedzielny „Koncert na 100 pyrlików” odegrany na glajzach.
Dlaczego Barbórka w środku lata? - pytano nas podczas weekendu wielokrotnie.   - Bergfest czyli święto górnicze - jeszcze nie jako barbórka - obchodzono w [...]
» czytaj więcej
Jestem szczęśliwa. Całe życie byłam szczęśliwa i wszyscy mogli mi zazdrościć - mówi Anna Kubanek, która w sobotę skończyła 104 lata. To obecnie najstarsza tarnogórzanka, a z wizytą urodzinową przybyły dziś do niej Jolanta Tuszyńska, zastępca burmistrza ds. społecznych oraz Beata Rzepka z Urzędu Stanu Cywilnego.
Pani Anna urodziła się 104 lat temu w dzisiejszym Chorzowie, który przez I wojną światową, kiedy  przyszła ona na świat, nazywał się Königshütte. Do Tarnowskich [...]
» czytaj więcej
W najbliższą sobotę 14 lipca zapraszamy na Festyn w Pniowcu. Impreza tradycyjnie odbędzie się na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej. Organizatorzy: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Tarnogórskie Centrum Kultury oraz pniowiecka OSP przygotowali mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dla dzieci. Będa koncerty, zabawy dla najmłodszych, a na koniec zabawa taneczna.
» czytaj więcej
W dniach od 8 do 12 lipca planowane jest mechaniczne zamiatanie ulic gminnych w w/w dzielnicach. Prosimy mieszkańców parkujących samochody na niżej wymienionych ulicach o zmianę miejsc postojowych w okresie planowanych prac, aby w sposób szybki i sprawny można pozamiatać ulice.
HARMONOGRAM 1. dzielnica Stare Tarnowice w nocy z 08/09 i 09/10 lipca 2018r.   Ulice: Bałkańska, Doniecka, Duńska, Estońska, Fińska, Francuska, Hiszpańska, Litewska, [...]
» czytaj więcej
Meteorolodzy ostrzegają dziś (11.07.) przed burzami z gradem. Niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska występuje aż do jutra rana - do godz. 7.00. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mmm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.
» czytaj więcej
Aż 108 tarnogórskich policjantów otrzymało dziś (10.07.) z okazji Święta Policji wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Doroczne Nagrody Burmistrza za wzorową pracę z rąk zastępcy burmistrza ds. gospodarczych Piotra Skrabaczewskiego odebrało dziesięciu funkcjonariuszy: sierż. szt. Jacek Kozdraś, st. sierż. Przemysław Kleczka, st. sierż. Tomasz Żmuda, st. asp. Ryszard Preg, st. sierż. Paweł Zrałek, st. post. Kamil Kubica, asp. szt. Zbisław Pawłowski, nadkom. Jarosław Merta, mł. asp. Katarzyna Nycz oraz asp. szt. Krzysztof Ptak.
Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych, podkreślił, że współpraca samorządu z policją jest bardzo ważna.    - Ilość awansowanych i [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie

Newsletter

Zapisz się do newslettera.

godziny pracy urzędu: poniedziałek 9.00-17.00 | wtorek - czwartek: 8:00-16:00 | piątek: 7:00-15:00
Facebook