Podróże ze sztuką

Wiedeń
Tarnogórskie Centrum Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 7
godz. 19.00