Spotkanie autorskie

Pypcie na języku - spotkanie z Michałem Rusinkiem
Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Centralna, ul. Zamkowa 5
godz. 17.00