Tarnogórskie spacery

¦ladami Fedora Bojanowskiego
prowadzi Marek Panu¶
pocz±tek przed Ratuszem
godz. 16.00

Wakacje w Bibliotece

Rękodzieło artystyczne - Tworzenie kolaży w ramach programu Postaw na Rodzinę
Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Lubosza, ul. Zamkowa 5
godz. 10.00 - 13.00