kabaret

Mężczyzna z kijowym peselem
Piotr Bałtroczyk
Kompleks Zamkowy Stare Tarnowice, ul. Pyskowicka 39
godz. 19.30

Koncerty pod renesansowym stropem

Kupiński Guitar Duo
Muzeum w Tarnowskich Górach, Rynek 1
godz. 11.00