Muzyczna Akademia Zdrowia

koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia i. Mieczysława Karłowicza w Katowicach
GCR, ul. Śniadeckiego 1
godz. 18.30