Zumba

Park Miejski, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
godz. 17.00 - 18.30

TCK-owe kino objazdowe

Królewna Śnieżka (2012) USA
Boisko SP 11, ul. Korola (Bobrowniki Śl.)
godz. 20.30