Piknik dla dzieci

Dookoła Polski
Miejska Biblioteka Publiczna im. B.Lubosza, ul. Zamkowa 5
ogród - wejście od strony ulicy J.Nowaka
godz. 16.30 - 19.30