Spotkanie Klubu Czytelniczek

Miejska Biblioteka Publiczna im. B.Lubosza, Filia Nr 9 (Strzybnica), ul. Strzybnicka 1
godz. 16.00