¦niadanie na polanie

Park Miejski, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
godz. 9.00

Dziecięcy Uniwersytet Kultury

Spotkanie z gwar± ¶l±sk±
Tarnogórskie Centrum Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 7
godz. 14.00