Spotkanie Klubu Czytelniczek

Miejska Biblioteka Publiczna im. B.Lubosza Filia Nr 9 ul. Strzybnicka 1
godz. 16.00