Festiwal Grand OFF

Najlepsze Niezale¿ne Krótkie Filmy ¦wiata
Tarnogórskie Centrum Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 7
godz. 19.00