Informacje turystyczne » Zabytki

Tarnowskie Góry mają wiele zabytków. W większości pochodzą one z okresu powstania i rozwoju górnictwa kruszcowego srebra i ołowiu. Do najcenniejszych i wartych zwiedzenia należą:

Kopalnia Zabytkowa (ul. Szczęść Boże 81)
Jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna udostępniająca zwiedzanie podziemi po dawnych kopalniach kruszców srebronośnych
 
Sztolnia "Czarnego Pstrąga" (Park Repecki)
Jest 600 metrowym fragmentem najdłuższej sztolni odwadniającej "Fryderyk" (w późniejszym okresie nazwa "Kościuszko"). Można ją zwiedzać od 1957 r., dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Trasa turystyczna znajduje się pomiędzy szybami "Ewa" i "Sylwester". Podczas wycieczki, która odbywa się łodziami, podziwiać można uroki podziemnego świata m.in. stalaktyty i oryginalne partie chodnika sztolniowego wykutego w skale dolomitowej.

Sztolnia

Dom Sedlaczka (Rynek1)
Wybudowany w XVI w. był do XIX w. siedzibą starostwa ziemi bytomskiej. W 1805 r. kupił go Jan Sedlaczek i urządził w nim winiarnię, która istnieje do dziś. Obecnie na piętrze mieści się Muzeum założone w 1958 roku z przepięknym wystrojem i stropem z polichromią z I połowy XVII w. Muzeum gromadzi przedmioty związane z historią, sztuką, górnictwem kruszcowym i etnografią okręgu tarnogórskiego. We wnętrzach organizuje się m.in. koncerty i "Wieczory pod renesansowym stropem" z wybitnymi tarnogórzanami związanymi z nauką, kulturą i sztuką. 

Dom Sedlaczka

Ratusz (Rynek 4)
Wzniesiony w latach 1896-1898 w stylu neorenesansu północnego z elementami gotyku. Dach wieńczy drewniana wieżyczka, a elewację zdobią wykute w piaskowcu herby: rodziny Henckel von Donnersmarck, królestwa pruskiego, cesarstwa niemieckiego, prowincji śląskiej, trójpolowy miejski nadany w 1562 r., margrabiowski Jerzego Hohenzollerna. Na fasadzie umieszczona jest postać gwarka tarnogórskiego, pochodząca z 1959 r. 

Ratusz

Dom Cochlera (Rynek 5)
Wybudowany w XVII w., przebudowany w XIX w. Obecnie mieści się tu najstarsza w mieście apteka "Pod Aniołem", założona około 1790 r. przez burmistrza Cochlera. W pomieszczeniach apteki zachowały się sklepienia krzyżowe. W latach 1839-1855 w budynku mieściła się Szkoła Górnicza. W zewnętrznej elewacji frontowej znajduje się figura aniołka. 

Dom Cochlera

Kościół ewangelicko-augsburski (Rynek 12)
Wybudowany przez gminę ewangelicką w 1780 r. dzięki wsparciu finansowemu Hencklów, Laryszów, Grustów, Bohmów oraz Schulzów. Budowniczymi świątyni byli architekt Krzysztof Worbs ze Strzelec oraz cieśla Jan Karol Henning z Opola. Kościół posiadał wieżę, na której w 1787 r. umieszczono zegar wykonany przez Franciszka Schmachela, zegarmistrza z Brynicy. W 1900 r. przebudowano go w stylu neoromańskim. Wewnątrz znajdują się charakterystyczne dla świątyń protestanckich empory. 

Kościół ewangelicko-augsburski

Dzwonnica Gwarków
Początki tarnogórskiej dzwonnicy sięgają już XVI w. Późniejszą z XIX w. przeniesiono na plac Gwarków w 1955 r. dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej z kamieniołomu w Bobrownikach Śląskich. Ustawiono ją na miejscu dawnego domu zbornego gwarków. Wykonana w całości z drewna stoi na podmurowaniu z kamienia wapiennego. Pod namiotowym dachem, który pokryty jest gontem, umieszczono dzwonek szychtowy. 

Dzwonnica Gwarków

Dom Petrascha (Rynek 2)
Z wybudowanego w XVI w. domu pozostały piwnice posiadające sklepienia kolebkowe. Przebudowany w II poł. XIX w. W pierwszej poł. XVIII w. właścicielem budynku był mistrz pocztowy Ferdynand Petrasch, który założył w nim w 1713 r. pierwszą tarnogórską księgarnię. 

Dom Petrascha

Dom Wieprzowskiego (Rynek 3)
Wybudowany w XVII w., powiększony w XVIII w., a przebudowany w 1890. W dolnej części sieni zachowały się sklepienia krzyżowo-kolebkowe

Dom Wieprzowskiego

Dom Bernharda (Rynek 13)
Wybudowany na pocz. XVI w. Od ok. 1562 r. do 1608 r. siedziba magistratu. W 1610 r. nabył go urzędnik Jana Jerzego Hohenzollerna Piotr Bernhard. Od XVII w. prowadzono tu wyszynk i browar, a w XIX w. istniejącą gospodę nazwano "Pod Lipami" (zlikwidowana na początku lat 90-tych XX w.). Parterowy pierwotnie budynek nadbudowano w 1930 r. W sieni zachowały się sklepienia krzyżowe.

Dom Bernharda

Dom Szymkowica (Rynek 14)
 Na przełomie XVI i XVII w. właścicielem budynku był burmistrz Stanisław Szymkowic. W 1608 r. nabyty został przez mieszczan, aby urządzić w nim siedzibę magistratu. W 1908 r. na jego miejscu wybudowano siedzibę banku. Pierwotnie formą zbliżony do Domu Sedlaczka. Obecnie siedziba PKO BP.

Dom Szymkowica

Domy podcieniowe w zachodniej pierzei Rynku.
Wybudowane w drugiej połowie XVI w. były najbogatszymi domami mieszczańskimi. Razem z kamienicami początkowego fragmentu ul. Gliwickiej (również II poł. XVI w.) tworzą ciąg podcieni z półkulistymi arkadami posiadającymi sklepienia krzyżowo-kolebkowe 

Domy podcieniowe w zachodniej pierzei Rynku

Płyta Rynku
W zachodniej części Rynku znajduje się wzniesiony w latach 50 XX w. drewniany ręczny kołowrót z daszkiem pokrytym gontem. Jest to pozostałość po dawnych studniach miejskich. Wokół niej zachowano dziewiętnastowieczne "kocie łby" nawiązujące do szesnastowiecznej powierzchni Rynku, resztę zaś nawierzchni przekształcono w latach 1960, 1975 i 2004. 

Płyta Rynku

Siedziba Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (ul. Gliwicka 2)
Dom zbudowany w 1598 r. Mieściła się w nim w latach 1754-1854 szkoła protestancka. Od 1965 r. znajdują się tutaj biura zarządu SMZT.

Siedziba Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Dom przy ul. Gliwickiej 6
Zbudowany w początkach XVI w. jest jednym z najstarszych budynków w mieście. Była to pierwsza siedziba władz miejskich oraz Urzędu Górniczego. W 1534 r. w czasie buntu górników piwnice pełniły funkcję więzienia. Przebudowany w XIX w. W zachodniej elewacji domu wmurowano bryłę srebra, którą podobno wyorał chłop Rybka. W 1930 r. pod minerałem umieszczono nawiązującą do tego zdarzenia tablicę pamiątkową.

Kościół parafialny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
W 1529 r. protestanci wybudowali na miejscu katolickiej kaplicy wzniesionej w latach 1523 - 1525 drewniany kościół, który w 1531 r. przebudowali na murowany. W 1545 r. dobudowano do niego prezbiterium a w latach 1560 - 1563 dokonano rozbudowy świątyni oraz wystawiono wieżę, na której umieszczono dzwony (pierwszy w 1563 a drugi w 1571 r.). W 1586 r. zainstalowano na niej jeden z najstarszych na Górnym Śląsku zegarów. W 1629 r., w trakcie trwania wojny trzydziestoletniej przejęty przez katolików, którzy 1 lutego 1630 r. utworzyli w mieście parafię katolicką. Wobec sprzeciwu licznych w mieście luteran konsekrowany dopiero 4 maja 1670 r. Od tego też roku jest on pod wezwaniem śś. Apostołów Piotra i Pawła. W latach 1723-1724 dobudowano do południowej strony kościoła późnobarokową kaplicę św. Barbary. Ostatniej gruntownej przebudowy świątyni dokonano w latach 1848 - 1851. Wówczas to dzięki wzniesieniu nowej nawy poprzecznej i prezbiterium oraz przekształceniu nawy głównej kościół nabrał cech neoromańskich. Najcenniejszym zabytkiem jest wieża, która zachowała swój szesnastowieczny kształt, oprócz hełmu wymienionego w 1798 r. Wewnątrz zachowały się cenne płyty nagrobne oraz obrazy np. płyta nagrobna Magdaleny Janiczkowej żony burmistrza Jakuba Gruzełki zmarłej w 1614 r. (najstarszy w Polsce pomnik nagrobny z polskim napisem), obraz tarnogórzanina Fryderyka Buterweka z 1841 r. "Nadanie władzy św. Piotrowi" (umieszczony na ołtarzu głównym). Warto także przyjrzeć się pięknym witrażom z 1901 r. 

] Kościół parafialny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła

Kościół p.w. św. Anny
Wzniesiony przez protestantów w latach 1617 - 1619 jako przycmentarna świątynia. Wybudowany dzięki fundacji Jakuba Gruzełki i pani Goske. Na cześć głównego darczyńcy, który ofiarował na rzecz powstającego kościoła 700 talarów, na patrona wybrano mu św. Jakuba. W 1629 r. odebrany został protestantom przez katolików, prawdopodobnie w drugiej połowie XVII w. przemianowany na świątynię p.w. św. Anny. Gruntownie przebudowano go w latach 1846 - 1847. W późnobarokowym ołtarzu z końca XVIII w. umieszczono obraz "Nauczanie Matki Boskiej". 

Kościół p.w. św. Anny

Dworek szlachecki (ul. Górnicza 7)
Zajazd wybudowany w XVIII w., w którym przebywali m.in. Johann Wolfgang Goethe (1790) i Julian Ursyn Niemcewicz (1821). Wewnątrz znajdują się obecnie restauracja "Dworek Goethego", a na piętrze siedziba PTTK - Oddział Tarnowskie Góry. Charakterystycznymi dla niego są belkowate stropy oraz klepkowate drzwi wejściowe. 

Dworek szlachecki

Kościół p.w. św. Marcina w Starych Tarnowicach
Wybudowany ok. 1400 r. a od 1415 r. parafialny, uprzednio był filią kościoła w Reptach Śląskich. W XVI w. przejęli go protestanci, a w okresie wojny trzydziestoletniej zwrócony katolikom. Pierwotnie budowla gotycka, ale poprzez przebudowy w 1707 r. i 1728 r. nabrał cech barokowych. W latach 1912-1914 prowadzono w nim prace konserwatorskie. Wewnątrz świątyni znajdują się piękne dekoracje stiukowe z barokową polichromia z I połowy XVIII w. Przedstawiają one sceny z życia świętych m.in. Marcina, Jana Nepomucena, Wacława itd. W świątyni znajduje się, malowana na desce, jedna z najstarszych kopii obrazu Matki Boskiej Piekarskiej z II połowy XVII w. 

VIDEO - Tarnowskie Góry           

Wczytywanie...

WAŻNE INFORMACJE

Informujemy, że w tegorocznym sezonie zimowym usługę dotyczącą odśnieżania, usuwania gołoledzi i usuwania lodu z placów, jezdni gminnych oraz chodników przyległych do nieruchomości gminnych świadczy firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Kontakt telefoniczny z dyżurnymi Urzędu Miejskiego odbywa się pod następującymi numerami telefonów: w godzinach pracy Urzędu – 32/ 39 33 681, 647, po godzinach pracy Urzędu i w dni wolne od pracy – 668 872 482.

W najbliższą niedzielę 1 maja 2016 o godzinie 19.00 zapraszamy do Konwiktu na kolejny koncert organowy. Zagra niemiecki wykonawca Ludger Lohmann.
Artysta zaliczany jest do największych autorytetów w dziedzinie wykonawstwa dawnej i romantycznej muzyki organowej. Studiował w Musikhochschule w Kolonii, w klasie organów [...]
» czytaj więcej
Od niedzieli 3 kwietnia 2016 roku rozpoczynamy cykl koncertów w tarnogórskim Konwikcie. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca do kwietnia do sierpnia usłyszymy utwory mistrzów muzyki organowej - Bach, Buxtehude. Pojawią się wykonania utworów Mozarta, Böhma, Mendelssohn-Bartholdy'ego. Również wykonawcy stanowią grono najlepszych instrumentalistów. Koncerty rozpoczynają się o godz. 19.00. Wstęp wolny
» czytaj więcej
6 kwietnia Kamil Łysik zaprasza do Pałacu w Rybnej na kolejne spotkanie Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku”. O godz. 18.00 odbędzie się tu tarnogórska premiera filmu „Zbuntowany Śląsk”, a po filmie zaplanowano rozmowę z reżyserem – Dariuszem Zalegą oraz liderami strajku FAZOSu w 1980 r. – Markiem Skwarczyńskim i Zbyszkiem Klichem.
Od dawna sami siebie przyzwyczajamy do wizerunku spolegliwego, cichego i cokolwiek niezdarnego Ślązaka, zaś głosy występujące przeciwko temu stereotypowi są nader rzadkie. Jednym z nich [...]
» czytaj więcej
31 marca w Tarnogórskim Centrum Kultury rozpoczyna się nowy cykl „Przenikanie. Kulturalna mozaika Śląska”. Ma on przybliżyć mieszkańcom różnorodność i piękno kultur mniejszości narodowych zamieszkujących ziemie śląskie zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Na cykl składać się będą prelekcje, projekcje filmowe oraz koncerty.
Kultura ludności żydowskiej 31 marca o godzinie 18.00 zapraszamy na prelekcję dr Joanny Lisek z Uniwersytetu Wrocławskiego na temat roli kobiety w tradycyjnej społeczności żydowskiej. [...]
» czytaj więcej
W ramach inauguracji tegorocznego ANNUM Festivalu kościół w Bobrownikach Śląskich nabrał innych barw - przede wszystkim muzycznych. Bachowską "Pasję wg św. Jana" wykonała w kościele pw. Przemienienia Pańskiego sześćdziesiątka muzyków i chórzystów. Wśród nich był tarnogórski chór Fresco.
Więcej zdjęć znajdziecie tu.
» czytaj więcej
Ksiądz Herbert Jeziorski, Ilona Bartoszek i Mieczysław Filak to laureaci Nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżnienia wręczono 18 marca w Pałacu w Rybnej.
- Niemieckojęzyczny publicysta i bardzo znany satyryk Karl Kraus mówił, że kiedy słońce kultury chyli się ku zachodowi to nawet karły rzucają długie cienie. Żyjemy dzisiaj w [...]
» czytaj więcej
tygiel 15.03 from tgstacja on Vimeo .
» czytaj więcej
Serdecznie zapraszamy ludzi kultury na doroczne spotkanie twórców i animatorów kultury w Tarnowskich Górach. W piątek, 18 marca 2016 roku, w Pałacu w Rybnej, podczas tego spotkania zostaną wręczone nagrody Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w dziedzinie kultury.
» czytaj więcej
Serdecznie zapraszamy na inaugurację kolejnej edycji ANNUM Festival - jedynego całorocznego festiwalu muzyki dawnej na Śląsku, które odbędą się 20 marca w Parafii Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich.
W ramach koncertu inauguracyjnego zapraszamy na spotkanie z twórczością muzycznego absolutu, geniusza Jana Sebastiana Bacha i jego niezrównaną w przekazie wyrazu i treści [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
To wydarzenie bezprecedensowe w biegowej historii Tarnowskich Gór, bowiem jeszcze nigdy nie odbywał się u nas bieg uliczny na tak długim dystansie. Impreza przyciągnie biegaczy z całej Polski. Do udziału w I Tarnogórskim Półmaratonie, który 3 maja odbędzie się pod hasłem „Tak dla transplantacji”, zapisało się już blisko 600 uczestników. W dniu wydarzenia kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym. Za to nie zabraknie w tym dniu miejskich imprez, a w szczególności koncertów.
Organizatorami zawodów są: Tarnogórskie Towarzystwo Triathlonowe oraz Urząd Miasta w Tarnowskich Górach. Honorowy patronat na biegiem objęli: Burmistrz Miasta [...]
» czytaj więcej
Przedwczoraj w Parku Wodnym odbyła się siódma konkurencja ,,VII Mistrzostw Gimnazjów o Puchar Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry". Wśród dziewcząt medalowe miejsca zajęli: SOSW, Gimnazjum Nr 4 i Gimnazjum Nr 2, w kategorii chłopców zwyciężył SOSW przed Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum Nr 3.
Po 7 konkurencjach w kategorii łącznej prowadzi Gimnazjum Nr 1 przed Gimnazjum Nr 2   Wyniki pływania: dziewczęta 1.SOSW – 10 pkt. 2.Publiczne Gimnazjum Nr 4 [...]
» czytaj więcej
Już po raz drugi zapraszamy policjantów, funkcjonariuszy innych służb mundurowych oraz wszystkich miłośników biegania na II Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym im. st. sierż. Marka Sienickiego. Zawody odbędą się 11 maja w Dolomitach Sportowej Dolinie w Bytomiu. Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 30 kwietnia.
2 maja przypada 24 rocznica tragicznej śmierci tarnogórzanina st. sierż. Marka Sienickiego, który służył w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu. Zginął na służbie, [...]
» czytaj więcej
W sobotę 19 i niedzielę 20 marca 2016 w hali sportowej MOSiR w Suchym Lesie koło Poznania odbyły się Puchary Polski Młodzików (sobota) i Juniorów młodszych w Judo (niedziela). Brązowe medale tych Pucharów Polski zdobyło rodzeństwo Binków.
Agata  wywalczyła  III miejsce w wadze 52 kg, wygrywając z Martyną Burzyńską UKS Smecz Pobiedziska i Kinga Kniter z MKS Juvenia Wrocław, a w walce o finał uległa bardzo mocnej [...]
» czytaj więcej
825 uczniów klas drugich i trzecich z sześciu gmin powiatu tarnogórskiego weźmie udział w realizowanym przez stowarzyszenie Sanus Vivere oraz Agencję Inicjatyw Gospodarczych projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Bezpłatne lekcje ruszą wkrótce w tarnogórskim Parku Wodnym i potrwają około 12 tygodni. Zainaugurowany dziś (15 marca) w Parku Wodnym projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz gminy.
- Dzięki projektowi dzieci uzyskają systematyczny dostęp do pływalni i nauczą się pływać. Dowiedzą się również jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Taki projekt to [...]
» czytaj więcej
Każdy z pięciu zawodników reprezentujących UKS Judo „AHINSA” podczas kolejnej rundy Zagłębiowskiego Turnieju Judo Juniorów młodszych, Młodzików i Dzieci, która odbyła się w niedzielę 13 marca w hali sosnowieckiego MOSiR-u, wrócił ze złotym medalem! A niektórzy nawet z dwoma! W zawodach startowało prawie 300 zawodników.
- Śmiało można powiedzieć, że nasi reprezentanci zrobili ponad 100% normy, ponieważ Agata Binek i Łukasz Szołtysik startowali w dwóch kategoriach wagowych i wiekowych – [...]
» czytaj więcej
W kategorii dziewcząt i chłopców wyniki były identyczne tj. zwyciężyła młodzież z Publicznego Gimnazjum Nr 2, a kolejne miejsca na podium zajęli Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Salezjański Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
Zawody w ramach ,,VII Mistrzostw Gimnazjów o Puchar Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry” rozegrano 2 marca w Publicznym Gimnazjum Nr 2 - Sportowym przy ul. Wyspiańskiego 3. [...]
» czytaj więcej
Z kolejnymi medalami wrócili zawodnicy UKS Judo „AHINSA” z Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Polskiego Związku Ju-jitsu (BBJ) Młodzieży i Kadetów, który odbywał się 13 lutego w hali MOSiR –u Mysłowice. W turnieju startowała szóstka naszych zawodników.
Po stoczeniu trzech trudnych walk I miejsce w zawodach w wadze 52 kg zdobyła Agata Binek. Przeciwniczkami Agaty były: Wiktoria Zarychta ze Szczecina, Natasza Siódmiak z Rybnika i [...]
» czytaj więcej
Klub 22 już po raz dziesiąty zaprasza na cykl otwartych zawodów skata o "Złotą Karbidkę". Pierwszy z turniejów już w sobotę 30 stycznia od godz. 8.45.
Szczegółowy regulamin tegorocznych rozgrywek na plakacie oraz na stronie: www.klub22.art.pl
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
29 lutego w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników z terenu gminy Tarnowskie Góry, zorganizowane przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach oraz Powiatowy Zespół Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich Górach z siedzibą w Nakle Śląskim.
Tematyka spotkania obejmowała aktualne zagadnienia rolnicze, które dotyczyły m.in.: bezpieczeństwa produkcji żywności, dopłat w ramach działań rolno- środowiskowo-klimatycznych, [...]
» czytaj więcej
Kamizelki odblaskowe, książki, kolorowanki i „bezpiecznego węża” dostały dziś (14.01) w ramach akcji o bezpieczeństwie maluchy z Przedszkola nr 17 w Starych Tarnowicach.
Wszystko z przy okazji wizyty przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego, który okazał się nagrodą w konkursie „Przedszkolaki bezpiecznie dzieciaki - Kolej na pociąg” [...]
» czytaj więcej
963 uczniów klas I - III ze wszystkich szkół podstawowych naszego miasta oraz dzieci ze Świetlicy Miejskiej nr 2 w Strzybnicy wzięło udział w konkursie zatytułowanym ,,Namaluj pocztówkę ze swojego miasta". Nagrody wręczono 25 listopada w Pałacu w Rybnej.
Konkurs plastyczny zorganizowany został przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 przy współpracy z  doradcą [...]
» czytaj więcej
Jeśli pasjonuje Cię fotografia, chcesz poznać ciekawych ludzi i podszkolić swój warsztat to ta propozycja jest dla Ciebie. Tarnogórska Grupa Fotograficzna zaprasza na cykl otwartych „Spotkań z fotografią”.
Pierwsze spotkanie organizacyjno - zapoznawcze zaplanowano na 23 listopada o godz. 17.30 w restauracji Rynek 10. Kolejne spotkania od nowego roku będą odbywały się cyklicznie raz w [...]
» czytaj więcej
Tarnogórska „Piętnastka” świętowała 20 listopada jubileusz ćwierćwiecza istnienia. Ten dzień dla szkoły był szczególny także z innego powodu. Placówce nadano imię Gwarków Tarnogórskich.
Szkoła wybudowana została przez spółdzielnię mieszkaniową „Gwarek”, a pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 3 września 1990 roku niemalże na placu budowy, [...]
» czytaj więcej
Od 16 do 21 listopada potrwa w Tarnogórskim Centrum Kultury V Tarnogórski przegląd filmów o tematyce uzależnień. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem: „Żyć mocniej…?” i poświęcone jest przede wszystkim niebezpiecznym dopalaczom. Usłyszeć będzie można także o uzależnieniu od leków, dopingu w sporcie i bigoreksji.
O nowych środkach psychoaktywnych i nie zawsze bezpiecznych suplementach opowiedzą jak co roku specjaliści, terapeuci i lekarze. Odbędzie się także projekcja filmów fabularnych i [...]
» czytaj więcej
Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wzięła udział w programie "Śniadanie Daje Moc". Z tej okazji zorganizowała już po raz drugi próbę bicia Rekordu Guinnessa w największej lekcji gotowania zdrowego śniadania.
Uczniowie klas 1-3 przygotowali twarożek, kanapki i szaszłyki owocowe. W akcji wzięło udział 40 uczniów, 6 nauczycieli, 1 stuart (osoba nadzorująca przebieg wydarzenia), 2 [...]
» czytaj więcej
136 prac wpłynęło na konkurs plastyczny "Zebry, kaski i odblaski - jak bezpiecznie zachować się na drodze", organizowany przez tarnogórski oddział Polskiego Związku Motorowego, pod patronatem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. To już 12 edycja tego wydarzenia!
- Wasze prace znakomicie promują zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Jestem przekonany, że wasze zainteresowanie tą tematyką na pewno przełoży się w przyszłości na uzyskanie [...]
» czytaj więcej
Tytuły wybitnych uczniów i zasłużonych nauczycieli przyznało po raz kolejny Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.
Honorowe tytuły Wybitnego Ucznia otrzymali w tym roku: prof. dr hab. Mariusz Pietruszka, dr n. med. Brygida Białas, Joanna Duda – Murowski oraz Ewa Wyskoczyl. Jako Zasłużonych [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Tarnowskie Góry chcą być częścią Metropolii Śląskiej. Takie rozwiązanie zakłada współpracę miast z finansowym wsparciem budżetu państwa i niesie za sobą wiele korzyści. Dziś pytamy więc mieszkańców o to, czy chcą przystąpienia naszego miasta do Związku Metropolitarnego. Prosimy, wypełnijcie ankietę, którą znajdziecie na końcu tego tekstu i do 12 kwietnia przynieście ją do Urzędu Miejskiego lub wyślijcie e-mailem.
Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Ustawa o związkach metropolitalnych weszła w życie 1 stycznia 2016 r. To nowy etap, [...]
» czytaj więcej
W związku z przygotowaniem „Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016- 2022” zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych. Ankiety służą rozpoznaniu opinii mieszkańców i przedsiębiorców na temat jakości życia oraz warunków inwestycyjnych i określeniu proponowanych kierunków rozwoju obszaru Białego Śląska, którego elementem jest gmina Tarnowskie Góry. Ankiety można wypełniać do 15 kwietnia br.
Obszar Funkcjonalny Biały Śląsk obejmuje 17 gmin zlokalizowanych w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. W skład tego obszaru wchodzą miasta tworzące w części [...]
» czytaj więcej
- Jesteśmy w stolicy Białego Śląska, a Biały Śląsk to czyste środowisko, dlatego zależy nam na tym, by nasze powietrze było coraz czystsze. Śląsk to nadal jeden z najbardziej zanieczyszczonych obszarów, dlatego musimy w Tarnowskich Górach dbać o środowisko naturalne, aby móc się wyróżniać i przedstawiać interesująca ofertę inwestorom – mówi Klaudiusz Siwiec, prezes tarnogórskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. 16 marca w Kompleksie Zamkowym w Rybnej odbyła się zorganizowana przez IPH oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konferencja poświęcona efektywności ekologicznej w przedsiębiorstwach.
W trakcie spotkania mówiono o źródłach energii odnawialnej, takich jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy cieplne, instalacje wykorzystujące biomasę i biogaz [...]
» czytaj więcej
Izba Przemysłowo- Handlowa w Tarnowskich Górach wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza na konferencję na temat efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, która odbędzie się w dniu 16 marca 2016 roku, w Kompleksie Zamkowym – Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w Tarnowskich Górach.
Na konferencji mowa będzie m.in. o źródłach odnawialnych, zewnętrznych źródłach finansowania na proekologiczne inwestycje. Poruszone zostaną tematy oddziaływania [...]
» czytaj więcej
Śródmieście-Centrum, Stare Tarnowice, Strzybnica, Sowice – w obrębie tych dzielnic wytyczone zostały wstępnie obszary wymagające interwencji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015 – 2022. Tworzone opracowanie określi, jakie kompleksowe działania gmina powinna podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni miejskiej i gospodarki oraz umożliwi gminie ubieganie się o środki unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją w nowej perspektywie finansowania na lata 2015 - 2022. W powyższej kwestii odbyły się już konsultacje społeczne, teraz kolej na konkretne pomysły! Państwa pomysły!
Wszystkich Mieszkańców zachęcamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Tarnowskich Górach, w obszarach [...]
» czytaj więcej
Śródmieście-Centrum, Stare Tarnowice, Strzybnica, Sowice – w obrębie tych dzielnic wytyczone zostały wstępnie obszary wymagające interwencji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015 – 2022. Na warsztaty służące wskazaniu problematycznych miejsc w naszym mieście zaproszono 18 lutego do Ratusza mieszkańców. Tworzone opracowanie określi, jakie kompleksowe działania gmina powinna podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni miejskiej i gospodarki.
Program rewitalizacji umożliwi gminie ubieganie się o środki unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją w nowej perspektywie finansowania na lata 2015 - 2022.  - [...]
» czytaj więcej
Umowę na stworzenie strategii dla obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk podpisali dziś (12 lutego ) w Tarnowskich Górach samorządowcy będący sygnatariuszami Deklaracji Biały Śląsk. Dokument ma być gotowy jesienią.
– Już ponad rok temu zdecydowaliśmy, że chcemy opracować wspólną dla nas strategię rozwoju. Za kilka miesięcy będziemy mieli wyznaczone główne kierunki działania [...]
» czytaj więcej
W związku z toczącymi się pracami nad opracowaniem dokumentu strategicznego pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015 - 2022”, serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta na konsultacje społeczne, które odbędą się 18 lutego 2016 r. o godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ulicy Rynek 4.
Spotkania poświęcone zostanie: 1. Przedstawieniu wyników badań z mieszkańcami Tarnowskich Gór (próba – 872 respondentów). 2. Zaprezentowaniu [...]
» czytaj więcej
O tym co wspomaga, a co ogranicza mobilność w Tarnowskich Górach, jakie są mocne i słabe strony naszego systemu transportowego oraz szanse i zagrożenia dla jego rozwoju rozmawiali 28 stycznia w magistracie samorządowcy, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, przedsiębiorcy i mieszkańcy Tarnowskich Gór. Konsultacje społeczne, poprzedzone badaniami ankietowymi, były elementem tworzonego na zlecenie Urzędu Miejskiego „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2022”.
- Zrównoważona mobilność miejska warunkuje rozwój miasta, wzrost gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy oraz pozyskiwanie środków Unii Europejskiej – [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
W związku z realizacją „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Tarnowskie Góry”, skierowanego do dziewcząt urodzonych w 2003 roku i zameldowanych w Tarnowskich Górach, Burmistrz Miasta serdecznie zaprasza rodziców i opiekunów dziewczynek uprawnionych do szczepień na spotkanie edukacyjno-informacyjne.
Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury. Realizatorem programu są Usługi Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o. w [...]
» czytaj więcej
Burmistrz ogłasza konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018” w roku 2016. Badaniami objęci zostaną uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Tarnowskich Gór zameldowani w mieście co daje 1274 osób. W ubiegłym - czyli w pierwszym, w którym obowiązywał program - roku prawo do bezpłatnych badań miało 1253 uczniów, a 881 z nich skorzystało.
  W tym roku przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego: 1) Akcję informacyjno-promocyjną obejmującą rozpowszechnienie informacji o [...]
» czytaj więcej
Wyniki badań piersi można odbierać od dziś w Punkcie Informacji o Mieście na parterze Ratusza.
W dniach 9 - 31 marca będą wydawane wyniki badań, które były wykonywane w dniach  16 - 19  i  22 lutego od 15 do 31 marca wydawane bedą natomiast wyniki [...]
» czytaj więcej
Burmistrz ogłasza konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018” w roku 2016. Badaniami objęci zostaną uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Tarnowskich Gór zameldowani w mieście co daje 1274 osób. W ubiegłym - czyli w pierwszym, w którym obowiązywał program - roku prawo do bezpłatnych badań miało 1253 uczniów, a 881 z nich skorzystało.
W tym roku przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego: 1) Akcję informacyjno-promocyjną obejmującą rozpowszechnienie informacji o programie [...]
» czytaj więcej
Woda ze źródła naturalnego, zlokalizowanego w dzielnicy Repty Śląskie, czyli tzw. Źródełka Młodości, jest nieprzydatna do spożycia – przestrzega Wydział Ochrony Środowiska tarnogórskiego magistratu.
Informacja taka wynika z badań przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, który w połowie lutego br. przesłał do Urzędu Miejskiego w [...]
» czytaj więcej
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie w Gliwicach zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat.
Mammobus będzie czekał na panie na tarnogórskim Rynku w dniach 16-19 lutego (wtorek - piątek) oraz 22 lutego (poniedziałek) w godz. 10.00-17.00  jak również 23 – [...]
» czytaj więcej
Burmistrz ogłasza konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018” w roku 2016.
Przypominamy, że badaniam objętyci zostaną uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Tarnowskich Gór zameldowani w mieście co daje 1274 [...]
» czytaj więcej
Przypominamy, że krwiobus Regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach czeka na Rynku na chętnych do oddania krwi w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca pomiędzy godz. 13.00 a 17.00. Przypominamy, że krew można też oddać w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. Bronisława Hagera.
» czytaj więcej
Centrum Onkologii przy Instytucie im. Marii Skłodowskiej –Curie w Gliwicach zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat (roczniki: 1946 - 1965).
Mammobus będzie czekał na panie na tarnogórskim Rynku w dniach 27-29 października (wtorek - czwartek) w godz. 10.00-17.00  oraz 30 października (piątek) w godz. 8.30-15.30. [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Pomagają, integrują mieszkańców, mobilizują do aktywnego spędzania czasu i udziału w życiu publicznym, swoimi pomysłami i działaniami uzupełniają prace samorządu. W Tarnowskich Górach jest ich ponad 100. Organizacje pozarządowe – bo o nich mowa, a konkretnie ich przedstawiciele przybyli 13 grudnia do Pałacu w Rybnej na doroczne spotkanie świąteczne.
Organizacje pozarządowe są dla samorządu ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych. W 2015 roku Urząd Miejski zlecił im wykonanie około 140 przedsięwzięć – zarówno [...]
» czytaj więcej
Dzięki Stowarzyszeniu Trasy Rowerowe Tarnowskie Góry mają znakomitą, bo liczącą ponad 20 kilometrów, sieć tras rowerowych. Przy biegnących po parkach, lasach, polach, ale i śródmieściu miasta trasach pojawiły się niedawno tablice informacyjne z opisami m.in. zabytków. Tablic jest wiele, bo w naszym mieście jest co zwiedzać:)
» czytaj więcej
17 września, w 76. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, w Tarnowskich Górach obchodzono Dzień Sybiraka. To dzień narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji.
Uroczystości, tradycyjnie już, rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Józefa Robotnika. Po mszy na cmentarzu parafialnym złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową [...]
» czytaj więcej
W 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej tradycyjnie już obchodzono w Tarnowskich Górach Dzień Kombatanta.
W kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiono z tej okazji mszę świętą. Po mszy przedstawiciele władz miasta, reprezentanci organizacji wojskowych, sybirackich oraz [...]
» czytaj więcej
Zakończono prace nad wnioskiem o wpis tarnogórskich podziemi na listę UNESCO. W ramach promocji projektu w Warszawie odbędzie się wystawa fotograficzna tarnogórskich zabytków górniczych umieszczonych we wniosku.
Po wielu latach intensywnych działań zakończono prace nad wnioskiem o wpisanie tarnogórskich zabytków poprzemysłowych na listę UNESCO. Dokument trafił już na biurko [...]
» czytaj więcej
Po kilkumiesięcznej przerwie remontowej Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach jest już dostępna dla turystów.
Tarnogórski zabytek techniki był nieczynny od początku roku.  Za kilka dni rozpocznie się aranżacja wnętrza budynku nadszybia, dzięki której do kopalni wejdzie XXI [...]
» czytaj więcej
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach sporządził listę 16 podziemnych tras turystycznych z całego kraju, które zostaną objęte rygorystycznym dozorem górniczym. Znalazły się na niej m.in. Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, zabrzańska Sztolnia Królowa Luiza oraz Chełmskie Podziemia Kredowe.
Lista została ujawniona podczas XIV Forum Podziemnych Tras Turystycznych Polski zorganizowanego w sobotę w Tarnowskich Górach.  Obiekty podziemne, które znalazły się [...]
» czytaj więcej
W sobotę 7 marca w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej rozpocznie się XIV edycja Ogólnopolskiego Forum Podziemnych Tras Turystycznych. Do miasta gwarków przyjadą reprezentanci blisko dwudziestu obiektów podziemnych z całego kraju.
Mimo, że turystów pod ziemią nie brakuje, to coraz trudniej sprostać ich oczekiwaniom. Rozwój podziemnych inwestycji hamuje również rygorystyczne prawo geologiczne i [...]
» czytaj więcej
Ponad 110 tys. turystów zwiedziło w minionym roku Zabytkową Kopalnię Srebra oraz Sztolnię "Czarnego Pstrąga". Dwa sztandarowe tarnogórskie zabytki industrialne zanotowały w porównaniu do lat ubiegłych znaczny wzrost frekwencji. Tak dynamicznego wzrostu zainteresowania dawnym górnictwem kruszcowym nie notowano tu od wielu lat.
Jak podaje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego przy Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Zabytkową Kopalnię Srebra odwiedziło przez ostatni rok niecałe 70 tys. [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Biuro Rady Miejskiej informuje, iż XVIII sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach odbędzie się 24 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza przy ul. Rynek 4.
Program sesji w załączniku oraz linku .
» czytaj więcej
Przedsiębiorco, jeśli posiadasz samochód służbowy, kotłownię, technologię powodującą emisję m.in. spawanie, malowanie, urządzenia klimatyzacyjne lub jeśli wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach lub jesteś ich importerem, wytwarzasz, zbierasz, poddajesz odzyskowi odpady inne niż komunalne (np. świetlówki, tonery, przepracowany olej) masz obowiązek sprawozdawczy wobec Urzędu Marszałkowskiego.
Urząd Marszałkowski zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące sporządzania sprawozdań, które odbędą się w 2016 roku. Terminy szkoleń, ich program oraz kartę zgłoszeniową [...]
» czytaj więcej
- Ufam, że nadejście Nowego Roku świętować będziemy w naszym mieście radośnie i odpowiedzialnie - pisze w swoim liście Burmistrz Arkadiusz Czech.
APEL BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY Okres sylwestrowo - noworoczny to tradycyjnie czas zabawy i radości, to czas, kiedy pragnąc podkreślić naszą radość z nadejścia Nowego [...]
» czytaj więcej
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach zaprasza na szkolenie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Termin szkolenia to 3 grudnia – godzina 9.00.
Tematy spotkania: - nowa usługa Administracji Podatkowej : Asystent Podatnika. - obowiązki podatnika w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej: - rejestracja działalności [...]
» czytaj więcej
W dniach 13 – 14 października br. (termin zapasowy 16 października br.) zostanie przeprowadzone krajowe ćwiczenie „RENEGADE – SAREX 15/II”.
W ramach ćwiczenia przewidziano trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania [...]
» czytaj więcej
W poniedziałek 5 października, w godzinach między 11.00 a 12.00, w dzielnicy Bobrowniki Śląskie zostanie zamontowana syrena alarmowa systemu wczesnego ostrzegania. W ramach testu urządzenia w powyższych godzinach testowane będą sygnały alarmowe.
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Tablicę poświęconą poległym i pomordowanym podczas II wojny światowej harcerzom odsłonięto dziś na kościele pw. św. Anny. Tablica upamiętnia druhny, druhów i działaczy podziemnych organizacji z terenu powiatu tarnogórskiego - w sumie około 80 osób i ich ofiarę poniesioną za Ojczyznę.
- Harcerze zawsze stali na straży Ojczyzny i nigdy nie wahali się stanąć w jej obronie. Odegrali istotną rolę w walce o niepodległość Polski, zarówno w czasie [...]
» czytaj więcej
Kolejny czwarty już gwarek stanie na rondzie na Kaczyńcu. Tym razem figura stanowić będzie odlew rzeźby tarnogórskiego artysty Alojzego Niedbały. Z koncepcją uhonorowania twórcy - amatora z Bobrownik Śląskich wyszli przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi tarnogórskiej oraz środowisk kulturalnych z naszego miasta.
- Alojzy Niedbała wpisał się w panoramę twórczości nieprofesjonalnej w sposób znaczący. Wybór jest więc z całą pewnością udany - mówi podczas spotkania, [...]
» czytaj więcej
Za około trzy miesiące w Tarnowskich Górach zacznie działać strefa krótkotrwałego parkowania. Miasto nawiązało współpracę z norweską firmą BT Skyrise, która wykorzystując inteligentną technologię, wyznaczy w centrum, na swój koszt, ponad 40 miejsc służących do parkowania rotacyjnego. Strefa oraz związana z nią aplikacja na smartfony ułatwi mieszkańcom znalezienie wolnych miejsc do parkowania na czas potrzebny do załatwienia spraw w śródmieściu.
- Wgrywając na smartfona aplikację będzie można uzyskać informację, które z wyznaczonych miejsc jest aktualnie wolne - tłumaczy Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. [...]
» czytaj więcej
Pierwsze dni maja to dla Polaków czas szczególny. Wieloletnia tradycja każe nam ze szczególną atencją obchodzić Święto Konstytucji 3 Maja.
W 2004 roku Sejm ustanowił 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Szacunek do symboli narodowych, to jeden z wyznaczników naszej obywatelskiej dojrzałości. Z pewnością [...]
» czytaj więcej
Kolejne - piąte już - spotkanie Rad Dzielnic odbyło się 19 kwietnia na Osadzie Jana. Dyskutowano o potrzebach inwestycyjnych dzielnicy oraz zamierzeniach władz miasta dotyczących jej rozwoju.
  Wśród planowanych na Osadzie Jana, w ciągu najbliższych dwóch lat, zadań do realizacji wymieniono m.in. budowę placu zabaw, termomodernizację Gimnazjum nr 3, [...]
» czytaj więcej
Czwarte w tym roku spotkanie Rad Dzielnic odbyło się 15 kwietnia w Strzybnicy. Mówiono m.in. o inwestycjach czekających dzielnicę w najbliższym czasie.
Do najważniejszych z zadań, jakie będą realizowane w Strzybnicy w najbliższym czasie należą: budowa ulic Ściegiennego i Komuny Paryskiej, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 [...]
» czytaj więcej
Tegoroczne spotkania Rad Dzielnic zaplanowano na kwiecień oraz maj. Spotkania stanowią doskonałą okazję do podyskutowania z władzami swojej dzielnicy, burmistrzem i jego zastępcami, radnymi Rady Miejskiej oraz urzędnikami magistratu o najnowszych przedsięwzięciach realizowanych w Tarnowskich Górach, planach remontowo – inwestycyjnych gminy oraz problemach poszczególnych dzielnic.
Terminy spotkań: Opatowice - 1 kwietnia 2016 r., godz. 17:00 – Świetlica Miejska Nr 3, ul. Pastuszki 9 Sowice - 5 kwietnia 2016 r., godz. 17:00 – Zespół Szkolno [...]
» czytaj więcej
O zrealizowanych oraz planowanych inwestycjach i remontach a także o innych ważnych miejskich przedsięwzięciach rozmawiano na spotkaniu Rady Dzielnicy Śródmieście-Centrum, które odbyło się 12 kwietnia.
W dwóch nadchodzący latach w dzielnicy Śródmieście gmina planuje realizację szeregu ważnych zadań, do których należą m.in. remonty miejskich kamienic (ul. [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie

Newsletter

Zapisz się do newslettera.

godziny pracy urzędu: poniedziałek 9.00-17.00 | wtorek - czwartek: 8:00-16:00 | piątek: 7:00-15:00
Facebook