FORMULARZ GŁOSOWANIA
do Budżetu Partycypacyjnego Miasta Tarnowskie Góry na rok 2018

Prosimy o wybranie jednego priorytowego według Pani/Pana projektu poprzez zaznaczenie w kolumnie po prawej stronie

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE.